Đề thi GDCD lớp 7 cuối học kì 2 năm 2022

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD  năm 2021 - 2022 có đầy đủ đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Giáo dục công dân dành này cho học sinh THCS lớp 7 là tài liệu ôn thi học kỳ 2 cực kỳ hiệu quả cho các bạn học sinh lớp 7. Mời các bạn tải đề thi này về và thực hành trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

1. Đề thi GDCD lớp 7 học kì 2 Số 1

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Em hãy ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 7).

Câu 1: Trẻ em Việt nam có quyền:

A. Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ

B. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ

C. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc

D. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí

Câu 2: Quốc hội nước Việt Nam đã quyết định đổi tên nước là Cộng hoà Xã hội chủ Nghĩa Việt Nam vào ngày tháng năm nào ?

A . Ngày 2/7/1976

B. Ngày 2/5/1976

C. Ngày 2/7/1975

D. Ngày 2/6/1976

Câu 3: Hành vi nào sau đây không phải gây ô nhiễm môi trường?

A. Súc rửa bình thuốc trừ sâu trong nguồn nước.

B. Xác động vật được đào hố chôn cất đúng quy định.

C. Chặt cây đã đến tuổi thu hoạch.

D. Xây bể xi măng chôn chất độc hại.

Câu 4: Thờ cúng tổ tiên, ông bà là hình thức ?

A. Tôn giáo

B. Mê tín dị đoan

C. Tin vào siêu nhiên

D. Tín ngưỡng

Câu 5: Hành vi nào sau đây là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

B. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ở

C. Phá rừng để trồng cây lương thực.

D. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

Câu 6: Di sản văn hoá nào sau đây là di sản văn hoá phi vật thể?

A. Cố đô Huế.

B. Không gian cồng chiêng Tây Nguyên

C. Phố cổ Hội An.

D. Thánh địa Mĩ Sơn.

Câu 7: Ủy ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra.

B. Chính phủ bầu ra.

C. Ủy ban nhân dân cấp trên bầu ra.

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

Câu 8 : Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau

Tôn giáo là một hình thức (1).........................có hệ thống (2)........................., với những quan niệm, giáo lý thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái (3) ........................ và những (4)..................................... thể hiện sự sùng bái ấy.

A. (1) Tổ chức; (2) Thần linh; (3) Tín ngưỡng; (4) Hình thức lễ nghi.

B. (1) Tín ngưỡng; (2) Tổ chức; (3) Thần linh; (4) Hình thức lễ nghi .

C. (1) Hình thức lễ nghi ; (2) Tổ chức; (3) Thần linh; (4) Tín ngưỡng .

B. (1) Tổ chức ; (2) Tín ngưỡng; (3) Hình thức lễ nghi ; (4) Thần linh.

Câu 9. Hãy ghép nối số thứ tụ đầu ý ở cột A với chữ cái đầu ý ở cột B sao cho đúng. VD : 1- a ; 2 – b ;…

A – Hành vi

B – Hình thức

1. Xem bói

a. Tín ngưỡng.

b. Tôn giáo.

c. Mê tín dị đoan

2. Yểm bùa.

3. Hầu đồng (hầu bóng)

4. Đạo Phật

5. Đạo Thiên Chúa

6. Thắp hương thờ cúng tổ tiên.

B. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm). Môi trường là gì? Phân tích vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?

Câu 2 (2,0 điểm). Có ý kiến cho rằng “Người có đạo là người có tín ngưỡng” Em có đồng ý không? Vì sao? Hãy cho biết Tín ngưỡng là gì? lấy 2 ví dụ? Mê tín dị đoan là gì? lấy 2 ví dụ? Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải làm gì?.

Câu 3 (3 điểm). Đọc tình huống sau và trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Chị Hiền và gia đình chị đều theo đạo Phật. Đến khi lấy chồng, chị muốn thôi không theo đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa cùng với đạo của chồng chị. Biết tin, mẹ chị Hiền không đồng ý và đã tìm cách cản trở chị theo đạo Thiên Chúa.

a. Hành vi của mẹ chị Hiền là đúng hay sai? Vì sao?

b. Theo em, chị hiền cần phải làm gì trong tình huống này?

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Công dân

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM.

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

B

D

C

A

C

B

Câu 9: Dạng câu hỏi ghép nối (1 điểm).

1 – c; 2 – c; 3 – a; 4- b; 5 – b; 6 – a.

B. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu

Nội dung

Điểm

1

* Môi trường: bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại phát triển của con người và thiên nhiên.

* Vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người

- Cung cấp cho con người phương tiện để sinh sống, phát triển mọi mặt. Nếu không có môi trường, con người sẽ không thể tồn tại được.

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.

1,0

1,0

2

* Đồng ý: Người có đạo là người có tín ngưỡng .

Vì tôn giáo là một hình thức của tín ngưỡng.

* Tín ngưỡng là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời ví dụ thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông thần tài, ông địa, thờ phật ........

* Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên. Ví dụ như xem bói, chữa bệnh bằng phù phép, coi tướng, coi tay ……..

* Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải xóa bỏ, bài trừ, lên án, phê phán những hành vi sai phạm, tuyên truyền mọi người phòng chống mê tín dị đoan vì nó làm ảnh hưởng đến tài sản, thậm chí cả tính mạnh con người.

Chú ý: HS có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm.

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

3

a. Hành vi của mẹ chị Hiền là sai. Vì chị Hiền có quyền tự do tín ngưỡng, có thể theo hay không theo tôn giáo nào, có thể từ bỏ tôn giáo này chuyển sang tôn giáo khác và không ai được quyền cản trở.

b. Theo em, chị Hiền cần phải thuyết phục mẹ và cho mẹ hiểu thêm về thế nào là quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo.

1,5

1,5

Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 7 môn Công dân

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Nêu được môi trường là gì

Phân tích được vai trò của môi trường, tài nguyên thiên nhiên đối với cuộc sống của con người?

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

½

1

10

½

2

20

1

3

30

Bảo vệ di sản văn hoá

Biết được di sản văn hoá nào là di sản văn hoá phi vật thể

Nêu được thế nào là di sản văn hoá

Kể được tên 4 di sản văn hoá ở nước ta mà em biết?

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

½

1

10

½

1

10

2

2.25

22.5

Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo

Biết được hành vi nào thể hiện mê tín dị đoan

Phân biệt được tín ngưỡng với mê tín dị đoan. Cho ví dụ cụ thể.

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

1

2

20

2

2.25

22.5

Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Quốc hội nước Việt Nam thống nhất đã quyết định đổi tên nước là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày, tháng, năm nào

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.25

2.5

1

0.25

2.5

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ

5

2

20

1

2

20

1

3

30

1

2

20

1

1

10

9

10

100

2. Đề thi GDCD lớp 7 học kì 2 Số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm).

* Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng (0.25 điểm/câu)

Câu 1: Trẻ em Việt nam có quyền:

A.Quyền chăm sóc, quyền bảo vệ

B. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ

C. Quyền giáo dục, quyền bảo vệ, quyền được chăm sóc

D. Quyền bảo vệ, vui chơi giải trí

Câu 2: Ngày môi trường thề giới là

A.5/6

B. 6/5

C. 15/6

D. 16/5

Câu 3: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là trách nhiệm của?

A. của nông dân.

B. của cán bộ kiểm lâm.

C. của tất cả mọi người.

D. của chính phủ.

Câu 4: Thờ cúng tổ tiên, ông bà là hình thức ?

A.Tôn giáo

B. Mê tín dị đoan

C.Tin vào siêu nhiên

D.Tín ngưỡng

Câu 5: Hành vi nào sau đây là vi phạm qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường?

A. Thả động vật hoang dã về rừng.

C. Giữ vệ sinh xung quanh trường học, nơi ở

B. Trồng cây gây rừng phủ xanh đồi trọc.

D. Phá rừng để trồng cây lương thực.

Câu 6: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em?

A.Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em.

B. Tạo cơ hội để trẻ tật nguyền hoà nhập với cộng đồng.

C. Để trẻ em phải làm những công việc nặng nhọc.

D. Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2đ) Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường? Em làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Câu 3: (2 điểm) Có ý kiến cho rằng “Người có đạo là người có tín ngưỡng” Em có đồng ý không? Vì sao? Hãy cho biết Tín ngưỡng là gì? lấy 2 ví dụ? Mê tín dị đoan là gì? lấy 2 ví dụ? Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải làm gì?

Câu 3: (3 điểm) Bộ máy nhà nước ta bao gồm những loại cơ quan nào? Mỗi loại cơ quan gồm những cơ quan cụ thể nào?

Câu 4. (1 điểm) Kể tên hai loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt mà em biết?

Đáp án đề thi học kì 2 GDCD 7 năm 2021

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Đáp án

1

2

3

4

5

6

Câu

C

A

C

D

D

C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2đ)

a/ Do tác động tiêu cực của con người trong đời sống và các hoạt động kinh tế, không thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt. (1 đ).

b/ HS nêu được những việc bản thân làm được như sau: (nêu được 4 ý mỗi ý 0.25đ)

- Tham gia vệ sinh trường, lớp, nơi ở.

- Trồng và chăm sóc cây xanh.

- Tuyên truyền vận động bạn bè, người dân bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

- Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường hoặc các hoạt động do địa địa phương tổ chức.

Câu 2: (3 điểm)

* Đồng ý: Người có đạo là người có tín ngưỡng (0,25 đ)

Vì tôn giáo là một hình thức của tín ngưỡng(0,25 đ)

* Tín ngưỡng là lòng tin vào cái gì đó thần bí như thần linh, thượng đế, chúa trời (0,25 đ) ví dụ thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ông thần tài, ông địa, thờ phật ........(0,25 đ)

* Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên. (0,25 đ) Ví dụ như xem bói, chữa bệnh bằng phù phép, coi tướng, coi tay …….. (0,25 đ)

* Đối với mê tín dị đoan chúng ta cần phải xóa bỏ, bài trừ, lên án, phê phán những hành vi sai phạm, (0,25 đ) tuyên truyền mọi người phòng chống mê tín dị đoan vì nó làm ảnh hưởng đến tài sản, thậm chí cả tính mạnh con người.(0,25đ)

Chú ý: HS có thể lấy ví dụ khác đúng vẫn đạt điểm.

Câu 3: (2 điểm)

Bộ máy nhà nước chia làm 4 cấp: cấp trung ương, (0,25 đ) cấp tỉnh, (0,25 đ) cấp huyện, (0,25 đ) cấp xã (0,25 đ)

Bộ máy nhà nước chia làm 4 loại cơ quan:

- Cơ quan quyền lực nhà nước, đại biểu của nhân dân, do nhân dân bầu ra, bao gồm Quốc hội và HĐND các cấp (Tỉnh, huyện, xã). (0,25 đ)

- Cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm chính phủ và UBND các cấp. (0,25 đ)

- Cơ quan xét xử, bao gồm TAND tối cao, TAND tỉnh, huyện, toà án quân sự. (0,25 đ)

- Cơ quan kiểm sát: Viện kiểm sát nhân dân (Tối cao, tỉnh, huyện, VKS quân sự). (0,25 đ)

Mỗi cơ quan có chức năng nhiệm vụ khác nhau nhưng hoạt động thống nhất với nhau

Câu 4. (1 điểm) Kể tên hai loại tài nguyên thiên nhiên có nguy cơ cạn kiệt:

- Tài nguyên Rừng. Nước....

3. Đề thi GDCD lớp 7 học kì 2 Số 3

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nội dung chủ đề (Mục tiêu)

Các cấp độ tư duy

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

A. Hiểu được các biện pháp bảo vệ

môi trường.

Câu hỏi 1 TN

(0,5 điểm)

B. Phân biệt di sản văn hoá phi vật thể

và di sản văn hoá vật thể.

Câu hỏi 2,3 TN

(1 điểm)

C. Biết di sản văn hoá phi vật thể nào của Việt Nam được công nhận là di

sản thế giới.

Câu hỏi 4

TN (0,5

điểm)

D. Biết các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam và biết cơ quan đó

do ai bầu ra.

Câu hỏi 5,6

TN (1 điểm)

E. Giải thích được vì sao pháp luật nước ta quy định trẻ em có quyền

được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.

Câu hỏi 1 TL (1 điểm)

G. Tìm những hành vi làm ô nhiễm môi trường và những hành vi vi phạm

pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá

Câu hỏi 2 TL (2 điểm)

H. Nêu được vì sao nói Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân

và vì nhân dân.

Câu 3TL (1

điểm)

I. Nhận xét và đề xuất cách ứng xử trong tình huống liên quan đến quyền

tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Câu hỏi 4

TL (3 điểm)

Tổng số câu hỏi

2

5

1

Tổng điểm

2,5

4,5

3

Tỉ lệ

25%

45%

30%

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm)

Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?

A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.

B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên xanh tốt.

C. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.

D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây.

Câu 2. (0,5 điểm)

Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá phi vật thể?

A. Trống đồng Đông Sơn;

B. Lễ hội đền Hùng;

C. Hoàng thành Thăng Long;

D. Bến nhà Rồng.

Câu 3. (0,5 điểm)

Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?

A. Cố đô Huế;

B. Bí quyết nghề đúc đồng;

C. Hát ca trù;

D. Trang phục áo dài truyền thống.

Câu 4. (0,5 điểm)

Di sản văn hoá phi vật thể nào của Việt Nam dưới đây đã được công nhận là di sản thế giới?

A. Múa rối nước

B. Nhã nhạc cung đình Huế

C. Cải lương Nam bộ

D. Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Câu 5. (0,5 điểm)

Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?

A. Uỷ ban nhân dân;

B. Toà án nhân dân;

C. Hội đồng nhân dân;

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 6. (0,5 điểm)

Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?

A. Nhân dân bầu ra;

B. Chính phủ bầu ra;

C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra;

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

Theo em, vì sao pháp luật nước ta quy định trẻ em có quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục?

Câu 2 (2 điểm)

Hãy kể 4 hành vi làm ô nhiễm môi trường và 4 hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá.

Câu 3 (1 điểm)

Vì sao nói Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân?

Câu 4 (3 điểm)

Cho tình huống sau:

Ở gần nhà Hằng có một người chuyên làm nghề bói toán. Mẹ Hằng cũng thỉnh thoảng sang xem bói. Hằng can ngăn nhưng mẹ Hằng cho rằng đó là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người và khuyên Hằng không nên can thiệp vào.

Hỏi:

1/ Theo em, mẹ Hằng nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?

2/ Nếu là Hằng, em sẽ làm gì?

4. Đề thi học kì 2 lớp 7 Tải nhiều

Nhằm mang đến nguồn tài liệu hay cho các em học sinh lớp 7 ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn. Đây là nguồn tài liệu tham khảo hay, giúp các em học sinh có thể làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, nắm bắt được cấu trúc đề thi mới nhất của năm nay, từ đó có thể bước vào kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: Đề thi học kì 2 GDCD 7 Trường THCS & THPT Đak Mai, Bình Phước năm 2020 - 2021

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Đề số 1 của chúng tôi. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Để xem các đề mới nhất của năm nay, mời các bạn click vào các đường link sau:

Đánh giá bài viết
353 104.129
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • hoa hà
  hoa hà

  chán thế không có đáp án đề 2 à 😭

  Thích Phản hồi 02/05/21
  • Is Nood Ha Sang
   Is Nood Ha Sang

   uỷ ban nhân dân do HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN bầu ra

   Thích Phản hồi 23:14 04/05
   Đề thi học kì 2 lớp 7 môn GDCD Xem thêm