Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 4

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 7. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 4 trang 10: Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền đã được hình thành như thế nào tại Trung Quốc?

Trả lời

- Giai cấp địa chủ: Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt mà tăng năng xuất lao động. Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực trở thành giai cấp địa chủ.

- Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo túng phải nhận ruộng đất của địa chủ để cày cấy hình thành nên giai cấp nông dân tá điền.

=> Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 4 trang 12: Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.

Trả lời:

- Thời Tần:

+ Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

+ Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước.

- Thời Hán:

+ Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần

+ Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân.

+ Khuyến khích sản xuất nông nghiệp.

=> Tác động: Kinh tế phát triển, xã hội ổn định, thế nước vững vàng.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 4 trang 12: Em hãy nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Đường.

Trả lời:

- Chính sách đối nội:

+ Củng cố và hoàn thiện bộ máy nhà nước. Hoàng đế nhà Đường cử người thân tín đi cai quản các địa phương đồng thời mở nhiều khoa thi để tuyển chọn nhân tài.

+ Giảm tô thuế, ban hành chế độ quân điền chia ruộng cho nông dân.

- Chính sách đối ngoại:

Đem quân đi chiếm vùng Nội mông, chinh phục Tây Vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục.

=> Lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn bao giờ hết.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 7 Bài 4 trang 13: Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:

Biểu hiện sự suy yếu của xã hội phong kiến cuối thời Minh – Thanh:

+ Vua quan chỉ biết đục khoét nhân dân để sống xa hoa, trụy lạc.

+ Những người nông dân và thợ thủ công ngày càng cực khổ phải chịu tô thuế cao, lao dịch nặng nề.

+ Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra, chính quyền phong kiến các triều đại Minh - Thanh suy yếu.

Bài 1 trang 12 Lịch Sử 7: Xã hội phong kiến Trung Quốc đã được hình thành như thế nào?

Trả lời:

- Thời Xuân Thu – Chiến Quốc, nhờ sự xuất hiện của công cụ bằng sắt mà tăng năng xuất lao động. Một số quan lại và nông dân giàu có chiếm nhiều ruộng đất, lại có quyền lực trở thành giai cấp địa chủ.

- Nông dân bị mất ruộng đất, nghèo túng phải nhận ruộng đất để cày cấy và nộp địa tô cho địa chủ hình thành nên giai cấp tá điền.

=> Quan hệ bóc lột bằng địa tô giữa địa chủ và tá điền được hình thành đánh dấu xã hội phong kiến Trung Quốc cũng được hình thành.

Bài 2 trang 12 Lịch Sử 7: Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được biểu hiện ở những mặt nào?

Trả lời:

Sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực:

- Kinh tế: Phát triển đặc biệt là nông nghiệp được nhà nước quan tâm tạo điều kiện.

- Xã hội: Ổn định và phồn thịnh.

- Chính trị: Bộ máy nhà nước tiến bộ và ngày càng hoàn thiên.

- Đối ngoại: Trở thành một cường quốc cường thịnh nhất châu Á thời bấy giờ.

Bài 1 trang 15 Lịch Sử 7: Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên có những điểm gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Trả lời:

- Chính sách cai trị của nhà Tống và nhà Nguyên:

• Chính sách của nhà Tống là xóa bỏ hoặc miễn giảm các thứ thuế và sưu dịch nặng nề của triều đại trước, khuyến khích phát triển nông ngiệp và thủ công nghiệp…

• Chính sách của Nhà Nguyên: Chính sách phân biệt, đối xử giữa các dân tộc, trong đó: Người Mông Cổ có địa vị cao nhất, hưởng mọi đặc quyền, người Hán thì bị cấm đoán đủ thứ.

- Giải thích sự khác nhau:

Do nhà Tống do người Trung Quốc thành lập. Còn nhà Nguyên là triều đại bên ngoài được lập nên bởi chính sách xâm lược của người Mông Cổ, Nên họ thực hiện những chính sách áp bức dân tộc, phân biệt đối xử hà khắc đối với nhân dân bản xứ.

Bài 2 trang 15 Lịch Sử 7: Những mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh – Thanh đã được nảy sinh như thế nào?

Trả lời:

Công thương nghiệp ngày càng phát triển, mầm muốn kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng dần xuất hiện. Biểu hiện:

• Thủ công nghiệp: Nhiều xưởng dệt lớn, chuyên môn hóa cao, thuê nhiều nhân công như ở Tô Châu, Tùng Giang, xưởng làm đồ sứ ở Cảnh Đức…

• Thương nghiệp: Những thương cảng lớn ra đời tiêu biểu là Quảng Châu. Từ đây, thương nhân Trung Quốc ra nước ngoài buôn bán với nhiều nước Đông Nam Á, Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập.

Bài 3 trang 15 Lịch Sử 7: Em hãy nêu những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học – kĩ thuật của nhân dân Trung Quốc thời phong kiến.

Trả lời:

- Tư tưởng: Nho giáo đã trở thành hệ tư tưởng chủ đạo.

- Văn học: Nổi tiếng nhất là thơ Đường với tiểu thuyết Minh - Thanh

- Sử học: Nhiều bộ sử quan trọng, tiêu biểu là cuốn Sử kí Tư Mã Thiên, Hán thư, Đường Thư, Minh thư…

- Kiến trúc, điêu khắc; Những cung điện cổ kính, tượng phật sinh động… những tác phẩm tinh xảo.

- Khoa học – kĩ thuật: bốn phát minh lớn đó là giấy viết, nghề in, la bàn, thuốc súng.

Đánh giá bài viết
6 1.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Lịch sử 7 ngắn nhất Xem thêm