Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4 với các câu hỏi trắc nghiệm Sử do VnDoc sưu tầm và biên soạn, nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết, ôn luyện nâng cao kết quả môn Sử lớp 7.

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4

Câu 1: Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?

A. Đồng bằng Hoa Bắc

B. Đồng bằng Hoa Nam.

C. Đồng bằng châu thổ Trường Giang.

D. Đồng bằng châu thổ sông Hoàng Hà

Câu 2: Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?

A. Thời Xuân Thu - chiến quốc

B. Thời tam quốc

C. Thời Tây Tấn

D. Thời Đông Tấn

Câu 3: Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động đến xã hội làm cho xã hội Trung Quốc có những sự thay đổi như thế nào?

A. Giai cấp địa chủ xuất hiện

B. Nông dân bị phân hoá.

C. Nông dân nộp hoa lợi cho địa chủ

D. Câu a và b đúng

Câu 4: Công cụ bằng sắt xuất hiện đã có ảnh hưởng gì đến kinh tế?

A. Diện tích gieo trồng được mở rộng

B. Năng suất lao động tăng

C. Mở rộng khai hoang vùng rừng núi

D. Tất cả các câu trên đúng

Câu 5: Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?

A. Thế kỉ thứ nhất TCN

B. Thế kỉ thứ hai TCN

C. Thế kỉ thứ ha TCN

D. Hai nghìn năm TCN

Câu 6: Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ cày gọi là:

A. Nông dân tự canh

B. Nông dân lĩnh canh.

C. Nông dân làm thuê.

D. Nông nô

Câu 7: Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Đó là chímhh sách của triều đại nào ở Trung Quốc?

A. Nhà Tần (221-206 TCN

B. Nhà Hán (206 TCN đến 220)

C. Nhà Tùy (589-618)

D. Nhà Đường (618-907)

Câu 8: Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì?

A. Vạn lý trường thành

B. Tử cấm thành

C. Ngọ môn

D. Lũy Trường Dục

Câu 9: Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm nào?

A. Năm 221 TCN

B. Năm 222 TCN

C. Năm 231 TCN

D. Năm 232 TCN

Câu 10: Công cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần có ý nghĩa gì?

A. Chấm dứt thời kì chiến tranh loạn lạc kéo dài ở Trung Quốc

B. Tạo điều kiện cho Tần Doanh Chính lập triều đại nhà Tần

C. Tạo điều kiện cho chế độ phong kiến được xác lập ở Trung Quốc

D. Câu a và c đúng

Câu 11: Pháp luật Phập đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa lần đầu tiên vào triều đại phong kiến nào?

A. Triều đại phong kiến Nhà Trần

B. Triều đại phong kiến Nhà Hán

C. Triều đại phong kiến Nhà Dường

D. Triều đại phong kiến Nhà Minh

Câu 12: Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào?

A. Triều đại phong kiến Nhà Hán

B. Triều đại phong kiến Nhà Đường

C. Triều đại phong kiến Nhà Tống

D. Triều đại phong kiến Nhà Nguyên

Câu 13: Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cử là biểu hiện của sự tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới triều đại nào?

A. Triều đại phong kiến Nhà Tần

B. Triều đại phong kiến Nhà Hán

C. Triều đại phong kiến Nhà Đường

D. Triều đại phong kiến Nhà Minh.

Câu 14: Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?

A. Nông dân mất ruộng, sản xuất nông nghiệp sa sút.

B. Nông dân có ruộng cày cấy, sản xuất nông nghiệp phát triển.

C. Nông dân bị chiếm đoạt ruộng đất sản xuất nông nghiệp trì trệ

D. Nông dân được cấp ruộng sản xuất nông nghiệp được mùa bội thu.

Câu 15: Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào?

A. Các quan đại thần tiến cử người tài giỏi cho triều đình.

B. Mở trường học chọn ngay từ nhỏ, chủ yếu là con em quan lại.

C. Mở nhiều khoa thi.

D. Vua trực tiếp tuyển chọn

Câu 16: Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến chường thịnh nhất châu Á?

A. Triền đại phong kiến Nhà Tần

B. Triều đại phong kiến nhà Đường

C. Triều đại phong kiến Nhà Minh

D. Triều đại phong kiến Nhà Thanh

Câu 17: Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?

A. Chế độ công Điền

B. Chế độ Quân Điền

C. Chế độ Tịch Điền

D. Chế độ lĩnh canh

Câu 18: Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?

A. Thời Đông Tấn

B. Thời Ngũ Đại

C. Thời Tam Quốc

D. Thời Tây tấn

Câu 19: Đến thời tống người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?

A. Kĩ thuật luyện đồ kim loại.

B. Đóng tàu chế tạo súng.

C. Thuốc nhuộm, thuốc in

D. La bàn, thuốc súng, nghề in, giấy viết

Câu 20: Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra?

A. Lý Tự Thành

B. Chu Nguyên Chương

C. Hốt Tất Liệt

D. Lưu Bang.

Câu 21: “Vua chỉ biết đục khoét nhân dân đế sống xa hoa, truỵ lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô, thuế nặng nề mà còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như cố cung ở Kinh đô, Bắc Kinh”. Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào?

A. Cuối thời Trần - Hán

B. Cuối thời Đường

C. Cuối thời Tông - Nguyên

D. Cuối thời Minh - Thanh.

Câu 22: Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?

A. Tư Mã Thiên, Đông Trọng Thư, Ngô Thừa Ân

B. La Quán Trung, Tào Tuyết Cần, Bạch Cư Dị

C. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Ngô Thừa Ân

D. Đỗ Phủ, Lý Bạch, Bạch Cư Dị

Đáp án Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 7

Câu1234567891011
Đáp ánAADDCBAAADA
Câu1213141516171819202122
Đáp ánACBCBCBDBDD

Các bạn có thể tham khảo thêm giải bài tập Lịch sử 7, tập bản đồ Lịch sử 7, .... được VnDoc biên soạn kỹ lưỡng, chi tiết hỗ trợ chương trình học lớp 7.

Đánh giá bài viết
5 6.039
Sắp xếp theo
    Lịch sử lớp 7 Xem thêm