Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Nguời Trung Quốc đã xây dựng nhà nước đầu tiên của mình trên vùng đồng bằng nào?
 • 2
  Sự xuất hiện công cụ bằng sắt ở Trung Quốc vào giai đoạn lịch sử nào?
 • 3
  Những tiến bộ trong sản xuất đã tác động đến xã hội làm cho xã hội Trung Quốc có những sự thay đổi như thế nào?
 • 4
  Công cụ bằng sắt xuất hiện đã có ảnh hưởng gì đến kinh tế?
 • 5
  Xã hội phong kiến Trung Quốc được hình thành dần dần từ thế kỉ nào?
 • 6
  Nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ cày gọi là:
 • 7

  Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại để cai trị, ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất cho cả nước, gây chiến tranh, mở rộng lãnh thổ về phía Bắc và phía Nam. Đó là chímhh sách của triều đại nào ở Trung Quốc?

 • 8

  Công trình phòng ngự nổi tiếng của nhân dân Trung Quốc được xây dựng dưới thời nhà Tần có tên gọi là gì?

 • 9
  Tần Thủy Hoàng đã thống nhất Trung Quốc vào năm nào?
 • 10
  Công cuộc thống nhất đất nước của nhà Tần có ý nghĩa gì?
 • 11
  Pháp luật Phập đã được áp dụng thống nhất trên lãnh thổ Trung Hoa lần đầu tiên vào triều đại phong kiến nào?
 • 12
  Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần, giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nông dân, khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp. Đó là việc làm của triều đại nào?
 • 13
  Tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện từ Trung ương đến địa phương, chế độ tuyển dụng quan lại bằng hình thức thi cử là biểu hiện của sự tiến bộ và chính sách trọng người tài. Đó là sự phát triển của chế độ phong kiến Trung Quốc dưới triều đại nào?
 • 14
  Dưới thời Đường, đời sống của nông dân và sản xuât nông nghiệp như thế nào?
 • 15
  Biện pháp tuyển chọn nhân tài dưới thời Đường như thế nào?
 • 16
  Dưới triều đại nào Trung Quốc trở thành quốc gia phong kiến chường thịnh nhất châu Á?
 • 17
  Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời nhà Đường được gọi là?
 • 18
  Tình trạng chia cắt loạn lạc sau thời Đường trước thời Tống ở Trung Quốc được sử sách gọi là gì?
 • 19
  Đến thời tống người Trung Quốc đã có nhiều phát minh quan trọng, đó là gì?
 • 20
  Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc do ai lập ra?
 • 21
  “Vua chỉ biết đục khoét nhân dân đế sống xa hoa, truỵ lạc. Còn những người nông dân và thợ thủ công thì không những phải nộp tô, thuế nặng nề mà còn bị đi lính, đi phu, xây dựng nhiều công trình đồ sộ, tốn kém như cố cung ở Kinh đô, Bắc Kinh”. Đó là tình hình xã hội phong kiến Trung Quốc triều đại nào?
 • 22
  Hãy kể tên một số nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc thời đại nhà đường?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm