Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 3 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 được xây dựng từ nội dung trọng tâm của bài học, hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 • 1
  Hệ tư tưởng của chế độ phong kiến châu Âu là gì?
 • 2
  Giai cấp tư sản đang lên ở châu Âu đã chống lại hệ tư tưởng của đạo nào?
 • 3
  Phong trào văn hóa phục hưng diễn ra trong khoảng thời gian nào?
 • 4
  Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là nước nào?
 • 5
  Trong thời Phục hưng đã xuất Itiện rất nhiều nhà văn nhà khoa học thiên tài mà người ta gọi là:
 • 6
  Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là gì?
 • 7

  “Ông đã chứng minh được trung tâm hệ thống hành tinh chúng ta là Mặt Trời, Trái Đất tự xoay xung quanh trục của nó và xoay xung quanh Mặt Trời”. Ông là ai?

 • 8

  “Ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của vũ trụ mà chỉ là một trong vô số thái dương hệ”. Ông là ai?

 • 9

  Ai là người đã chứng minh được tính khoa học vững chắc của thuyết Nhật tâm của Cô-péc-ních?

 • 10

  Qua các tác phẩm của mình, các tác giả thời Phục hưng muốn nói lên điều gì?

 • 11

  Phong trào Văn hóa Phục hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là.

 • 12

  Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nước nào?

 • 13

  Ai là người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo?

 • 14

  Phong trào cải cách tôn giáo nổ ra trước tiên ở nuớc nào?

 • 15

  Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

 • 16

  Ông đã kịch liệt lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lý giả dối của giáo hội. Đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lý Kitô nguyên thủy. Ông là ai?

 • 17

  Trong giáo lý của mình, Lu-thơ chủ trương vấn đề gì?

 • 18

  Nội dung của phong trào nông dân Đức là gì?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm