Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1

Trắc nghiệm Lịch sử 7 bài 1 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử 7 do VnDoc biên soạn kỹ lưỡng nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 7.

 

 • 1

  Các quốc gia cổ đại phương Tây tồn tại dến thời gian nào thì bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm?

 • 2
  Người Giéc-man chiếm ruộng đất của chủ nô Rô-ma cũ chia theo thành phần nào nhiều nhất.
 • 3
  Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ các tầng lớp nào của xã hội?
 • 4
  Nông nô xuất thân từ tầng lớp nào trong xã hội?
 • 5
  Xã hội phong kiến châu Âu hình thành dựa trên cơ sở của giai cấp nào?
 • 6
  Lãnh địa phong kiến là gì?
 • 7
  Kinh tế trong các lãnh địa phong kiến là nền kinh tế có sự trao đổi buôn bán đúng hay sai?
 • 8
  Quá trình phong kiến hóa ở châu Âu có nội dung gì?
 • 9

  Đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu là gì?

 • 10

  Lãnh chúa giao cho nông sử dụng phần đất đai nào trong lãnh địa

 • 11

  Người sản xuất chính trong lãnh địa là ai?

 • 12

  Kinh tế của lãnh đại mang tính chất gì?

 • 13

  Vì sao dẫn đến sự xuất hiện thành thị ở châu Âu thời trung đại?

 • 14

  Cư dân chủ yếu của thành thị xã hội phong kiến châu Âu là gì?

 • 15

  Những tiền để của nền kinh tế hàng hóa ở châu Âu xuất hiện vào thời gian nào?

 • 16

  Mục đích ra dời của các phường hội, thương hội?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử 7 Xem thêm