Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 19 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) (Tiết 2) sẽ giúp em học sinh biết được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá dần dần phát triển trong cả nước. Hi vọng, mẫu giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

Bài 19. CUỘC KHỞI NGHĨA LAM SƠN (1418 – 1427)

(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

 • Diễn biến cuộc khởi nghĩa từ miền Tây Thanh Hóa chuyển căn cứ vào Nghệ An, giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426).

2 Thái độ:

 • Giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần bất khuất kiên cường và lòng tự hào dân tộc.
 • Giáo dục cho học sinh ý thức bảo vệ môi trường.

3. Kỹ năng:

 • Rèn luyện kỹ năng lập niên biểu và tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn: chuyển căn cứ vào Nghệ An, giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc (1424 – 1426).

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, máy chiếu

2. Học sinh:

 • Sách giáo khoa, vở bài soạn, vở bài học.
 • Học bài theo hướng dẫn giáo viên tiết học trước.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

 • Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong giai đoạn 1418 – 1423?
 • Em nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nghĩa quân Lam Sơn trong giai đoạn 1418 – 1423?

3. Giới thiệu bài: (1/)

Nhà Minh đồng ý hoà hoãn năm 1423 với âm mưu mua chuộc, dụ dỗ Lê Lợi đầu hàng nhưng thất bại. Chúng đã trở mặt tấn công nghĩa quân Lam Sơn. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang một thời kỳ mới, cuộc khởi nghĩa tiếp diễn như thế nào → Bài mới.

4. Bài mới: (34/)

II. GIẢI PHÓNG NGHỆ AN, TÂN BÌNH, THUẬN HOÁ VÀ TIẾN QUÂN RA BẮC (1424 – 1426)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động1: Tìm hiểu quá trình giải phóng Nghệ an (năm 1424). (10/)

? Cuối 1424, quân Minh trở mặt tấn công, trước tình hình đó, nghĩa quân Lam Sơn đã đưa ra kế hoạch như thế nào?

HS: đọc phần chữ nhỏ SGK về thân thế của Nguyễn Chích.

? Vì sao kế hoạch của Nguyễn Chích được Lê Lợi chấp thuận?

GV: (Giáo dục tích hợp môi trường)

GV: 1418 - 1423 ở Thanh Hóa luôn bị bao vây ® lực lượng không phát triển nên phải chuyển để tránh sự bao vây và tấn công của kẻ thù. Nghệ An là nơi hiểm yếu, đất rộng, người đông, có thể đưa vào đây để xây dựng và phát triển lực lượng từ đó quay ra đánh lấy Đông đô.

- Nguyễn Chích cũng đã từng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của nông dân chống quân Minh, hoạt động ở vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An nên ông đã hiểu khá rõ về vùng Nghệ An này.

GV: dùng lược đồ phân tích và trình bày quá trình nghĩa quân tiến vào giải phóng Nghệ An

- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, nghĩa quân mở cuộc hành quân chiến lược: theo đường núi tiến vào phía Tây Nghệ An: Mở đầu cuộc hành quân:

+ Ngày 12/10/1424: Tập kích đồn Đa Căng, thắng lợi giòn giã.

+ Tiến xuống vây thành Trà Lân, sau 2 tháng quân giặc ra hàng

+ Trên đà thắng lợi, nghĩa quân ta dùng kế nghi binhđánh bại quân giặc do Trần Trí chỉ huy ở Khả Lưu và Bồ Ai.

+ Sau những thắng lợi, nghĩa quân ta tiến xuống đồng bằng được nhân dân khắp nơi hưởng ứng vùng lên giải phóng các Châu, Huyện. Toàn phủ Nghệ An được giải phóng, quân giặc phải rút vào cố thủ trong thành. Lê Lợi cho quân bao vây xiết chặt thành Nghệ An.

+ Tháng 6 -1425, tiến ra giải phóng phủ Diễn Châu → Thừa thắng tiến ra Thanh Hóa được ND hưởng ứng nhất tề nổi dậy.

Trong vòng chưa đầy 1 tháng nền thống trị của giặc ở Thanh Hóa hoàn toàn sụp đổ, quân giặc phải rút vào cố thủ trong thành Tây Đô.

? Qua những chiến thắng mà ta giành được thì việc thực hiện kế hoạch của Nguyễn Chích đem lại kết quả gì?

HS: Thoát ra khỏi thế bị bao vây, lực lượng của nghĩa quân được bảo toàn và phát triển, địa bàn hoạt động và kiểm soát được mở rộng: Nghệ An, Thanh Hóa; đó là cơ sở đưa cuộc kháng chiến tiến lên → làm bàn đạp giải phóng xuống phía Nam và ra Bắc

Hoạt động 2: Tìm hiểu quá trình giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa (năm 1425). (10/)

? Trình bày quá trình giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá?

GV: (Giáo dục tích hợp môi trường)

? Nhận xét về tình hình quân Minh đến tháng 8/1425?

? Tóm tắt các chiến thắng của nghĩa quân Lam Sơn từ cuối năm 1424 đến cuối năm 1425?

HS: Tháng 8-1425: Lê Lợi sai tướng Trần Nguyên Hãn và Lê Ngân chỉ huy một lực lượng mạnh từ Nghệ An tiến vào Tân Bình – Thuận Hóa, nghĩa quân đã nhanh chóng đập tan sự kháng cự của quân giặc, giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa

GV: Trong vòng 10 tháng: từ tháng 10 –1424 đến tháng 8 - 1425 nghĩa quân Lam Sơn đã giải phóng từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân.

Hoạt động 3: Tìm hiểu qua trình tiến quân ra Bắc mở rộng phạn vi hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn (cuối 1426). (14/)

? Trình bày trên lược đồ đường tiến quân của nghĩa quân Lam Sơn?

GV: Tháng 9-1426 Lê Lợi và bộ chỉ huy quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc theo kế hoạch – 3 đạo:

Đạo 1: tiến quân giải phòng miền Tây Bắc và chặn viện binh từ Vân Nam sang.

Đạo 2: nhiệm vụ giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút quân từ Nghệ An về Đông Quan.

Đạo 3: tiến thẳng ra Đông Quan.

? Nhiệm vụ của 3 đạo quân?

? Nhận xét về kế hoạch tiến quân của Lê Lợi?

HS: đọc từ “Nhiều tấm gương … xuống sông”

HS thảo luận nhóm 3 phút: Nêu những dẫn chứng về sự ủng hộ của nhân dân ta đối với cuộc khởi nghĩa?

GV: (Giáo dục tích hợp môi trường)

Nguyễn Trãi đã từng viết: “Chật đất người theo, đầy đường rượu bày” → Cuộc tấn công của Lê Lợi đã trở thành cuộc nổi dậy của nhân dân.

GV nhấn mạnh: Do lực lượng của quân ta đã lớn mạnh, có hậu phương bao la từ Thuận Hóa ra tới Thanh Hóa làm hậu thuẫn vững chắc

1. Giải phóng Nghệ An (năm 1424)

- Theo kế hoạch của Nguyễn Chích, được Lê Lợi chấp thuận, chuyển quân vào Nghệ An.

- Ngày 12/10/1424 nghĩa quân bất ngờ tấn công Đa Căng (Thanh Hoá), sau đó hạ thành Trà Lân (Nghệ An). Trên đà chiến thắng, nghĩa quân đánh Khả Lưu (Anh Sơn – Nghệ An) ® Phần lớn Nghệ An được giải phóng.

2. Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1425)

- Tháng 8/1425, Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy nghĩa quân tiến vào giải phóng Tân Bình (Quảng Bình, Bắc Quảng Trị) và Thuận Hoá (Thừa Thiên – Huế).

→ Vùng giải phóng của nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị nghĩa quân vây hãm.

3. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động (cuối 1426)

- Tháng 9/1426 nghĩa quân chia 3 đạo tiến ra Bắc:

+ Đạo 1: tiến quân giải phòng miền Tây Bắc và chặn viện binh từ Vân Nam sang.

+ Đạo 2: nhiệm vụ giải phóng vùng hạ lưu sông Nhị (sông Hồng) và chặn đường rút quân từ Nghệ An về Đông Quan.

+ Đạo 3: tiến thẳng ra Đông Quan.

- Nghĩa quân đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ về mọi mặt. Nghĩa quân chiến thắng nhiều trận lớn, quân Minh phải rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc khởi nghĩa chuyên sang giai đoạn phản công.

5. Củng cố: (3/)

 • Em hãy trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giai đoạn 1424 đến 1426?
 • Những chi tiết nào chứng tỏ sự ủng hộ của nhân dân trong giai đoạn của cuộc kháng chiến.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

 • Học bài theo câu hỏi phần cũng cố.
 • Soạn phần III dựa vào các câu hỏi mực xanh sách giáo khoa.

IV. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

Đánh giá bài viết
15 3.975
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm