Giáo án Lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 11 (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 - 1077) (Tiết 1) được trình bày logic giúp các em học sinh biết được âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống là nhằm bành trướng lãnh thổ, đồng thời giải quyết những khó khăn về tài chính và xã hội trong nước. VnDoc.com rất mong bộ sưu tập này sẽ hữu ích cho việc soạn giảng của quý thầy cô giáo.

Bài 11. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG (1075 – 1077) (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: Giúp học sinh:

  • Âm mưu xâm lược nước ta của nhà Tống là nhằm bành trướng lãnh thổ, đồng thời giải quyết những khó khăn về tài chính và xã hội trong nước.
  • Cuộc tấn công tập kích sang đất Tống (giai đoạn thứ nhất – 1075) của Lý Thường Kiệt là hành động tự vệ chính đáng.

2. Thái độ:

  • Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc trước nguy cơ xâm lược.

3. Kỹ năng:

  • Rèn kỹ năng vẽ và sử dụng lược đồ trong khi học và trả lời câu hỏi.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

  • Giáo án.
  • Một số tư liệu có liên quan đến bài học.

2. Học sinh:

  • Học bài và chuẩn bị bài theo hướng dẫn theo hướng dẫn tiết học trước.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

Trình bày nét nổi bật về xã hội, văn hóa thời Lý? Trong nông nghiệp nhà Lý có những chính sách nào kích lệ phát triển nông nghiệp?

3. Giới thiệu bài mới: (1/)

Như chúng ta đã biết, sau khi nhà Lý được thành lập, đã thi hành nhiều biện pháp để phát triển đất nước, thống nhất quốc gia, tạo cho nhân dân cuộc sống yên vui. Tuy nhiên, thời kỳ đó không kéo dài được lâu bởi vì ở bên ngoài, nhà Tống đang có âm mưu xâm lược nước ta. Vậy, âm mưu đó như thế nào, ta đối phó ra sao ? → bài hôm nay.

4.Bài mới: (33/)

I. GIAI ĐOẠN THỨ NHẤT (1075)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1. Tìm hiểu mục đích, âm mưu nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta. (15/)

? Thế kỷ XI nhà Tống gặp khó khăn gì?

? Nhà Tống âm mưu xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì ?

HS: Dựa vào sgk trả lời.

GV: Giải quyết khó khăn về đối nội, đối ngoại. Chiếm được nước ta nhà Tống sẽ biến nước ta thành quận huyện thuộc Trung Quốc và bóc lột nhân dân ta để vơ vét của cải. Nếu thắng Đại Việt thì thế Tống sẽ tăng và các nước Liêu, Hạ phải khiêng nể.

? Để đánh chiếm Đại Việt nhà Tống đã có sự chuẩn bị như thế nào?

1. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

- Mục đích: dùng chiến tranh để giải quyết khủng hoảng trong nước Tống.

- Âm mưu đối với Đại Việt:

+ Xúi giục Cham-pa đánh từ phía Nam.

+ Ngăn cản việc buôn bán đi lại của nhân dân hai nước, dụ dỗ các tù trưởng miền núi phía Bắc.

Hoạt động 2. Tìm hiểu nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ. (18/)

? Trước âm mưu xâm lược của kẻ thù nhà lý đã chuẩn bị đối phó như thế nào?

? Em biết gì về Lý Thường Kiệt → Nhận xét về tài chỉ huy quân sự của ông?

GV: năm 1072, vua Lý Thánh Tông chết, Lý Nhân Tông còn nhỏ tuổi. Nhà Tống xem đó là cơ hội thuận lợi → gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị.

? Trước tình thế xâm lược cận kề, Lý Thường Kiệt đã làm gì?

HS: Thực hiện chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” → Gấp rút chuẩn bị tấn công những nơi tập trung quân lương của nhà Tống. Cụ thể là Ung Châu và Khâm Châu.

GV: dùng bản đồ chỉ địa điểm của hai nơi trên.

GV: phân tích chủ trương táo bạo của nhà Lý trước tình thế quân xâm lược đang đến gần.

? Mục tiêu tấn công của nhà Lý ?

GV: tường thuật cuộc tấn công của nhà Lý (trên đường tấn công nhà Lý đã yết bảng nói rõ mục tiêu tự vệ)

? Vì sao ta tấn công Châu Ung và Khâm Châu ?

? Việc chủ động tấn công của nhà Lý có ý nghĩa như thế nào?

? Vì sao nói đây là cuộc tấn công để tự vệ?

HS: (Ta chỉ tấn công căn cứ quân sự, kho lương những nơi nhà Tống chuẩn bị cho chiến tranh)

2. Nhà Lý chủ động tấn công để phòng vệ

a. Chuẩn bị:

- Cử Lý Thường Kiệt làm chỉ huy

- Quân đội luyện tập ngày đêm

- Các tù trưởng đánh trả các cuộc quấy phá dụ dỗ của nhà Tống.

- Ở phía Nam: Đánh bại ý đồ tấn công phối hợp của nhà Tống Với Chăm Pa

b. Tấn công để tự vệ:

- 10/1075 hơn 10 vạn quân ta theo đường Thuỷ và bộ tấn công vào đất Tống:

→ Quân bộ: do Tông Đản và Thân Cảnh Phúc chỉ huy đánh vào Châu Ung (Quảng Tây)

→ Quân thuỷ: do Lý Thường kiệt chỉ huy đánh vào Châu Khâm Châu Liêm (Quảng Đông) sau đó bao vây Châu Ung

- Sau 42 ngày ta chiếm được Châu Ung → Nhà Lý rút về nước.

c. Ý nghĩa: Đánh đòn phủ đầu® quân Tống hoang mang bị động

5. Củng cố: (3/)

Sau khi học GV hỏi: Lý thường Kiệt đem quân đến đất Tống nhằm mục đích gì? → Đánh giá khả năng tiếp thu của HS.

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (2/)

  • Học bài kết hợp vở ghi và sgk
  • Chuẩn bị phần II – Tìm hiểu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý thường Kiệt? Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt để xây dựng phòng tuyến?

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
7 4.446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm