Giáo án Lịch sử 7 bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 22 (Tiết 1)

Giáo án Lịch sử 7 bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI - XVIII) (Tiết 1) được trình bày khoa học, phù hợp với các em học sinh nhằm giúp các em biết được sự sa đoạ của triều đình phong kiến nhà Lê Sơ, những phe phái dẫn đến xung đột về chính trị, tranh giành quyền lợi hơn 20 năm. Đồng thời, học sinh còn biết phong trào đấu tranh của nhân dân phát triển mạnh đầu TK XVI. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỈ XVI – XVIII

BÀI 22. SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG TẬP QUYỀN (XVI – XVIII) (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

  • Bức tranh tổng quát chính trị, xã hội Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII.
  • Phong trào đấu tranh của nông dân phát triển mạnh ở đầu thế kỷ XVI.

2. Thái độ:

  • Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân.
  • Hiểu được rằng: Nước nhà thịnh trị hay suy vong là do ở lòng dân.

3. Kỹ năng:

  • Đánh giá nguyên nhân suy yếu của triều đình phong kiến nhà Lê (từ thế kỷ XVI)

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Giáo án, Lược đồ ở máy chiếu.

2. Học sinh: Sách giáo khoa.Vở bài soạn, vở bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1…………………………………………; 7A2……………………………………….....

2. Kiểm tra bài cũ: (5/)

- Văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ đạt được những thành tựu nổi bật như thế nào? Vì sao có những thanh tựu đó?

3. Giới thiệu bài: (1/) Thế kỷ XV nhà Lê sơ đã đạt đựơc nhiều thành tựu nổi bật về mọi mặt. Do đó đây được coi là thời kì thịnh trị của nhà nước phong kiến tập quyền. Nhưng từ thế kỷ XVI trở đi, nhà Lê dần dần suy yếu.

4. Bài mới: (32/)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu về triều đình nhà Lê. (15/)

GV giới thiệu: Trải qua các triều đại: Lý Thái Tổ triều đình phong kiến vững vàng, kinh tế ổn định

? Vậy bước sang thế kỷ XVI tình hình nhà Lê sơ có những gì đáng chú ý?

HS: (Thế kỷ XVI, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực lên ngôi → Nhà Lê suy yếu dần.)

? Nguyên nhân nào dẫn đến nhà Lê suy yếu?

HS: đọc phần in nghiêng sgk.

GV phân tích: Uy Mục bị giết, Tương Dực lên thay bắt nhân dân xây dựng đại điện và cửu trùng đài to lớn và chỉ mãi mê ăn chơi trụy lạc “Tướng hiếu dâm như tướng lợn” → Vua lợn.

? Sự suy thoái của các tầng lớp thống trị khiến triều đình phong kiến phân hóa như thế nào?

HS: Nội bộ triều đình kéo bè cánh tranh chấp quyền lực. Dưới triều Uy Mục quý tộc ngoại thích nắm hết binh quyền. Dưới triều Tương Dực: Tướng Trịnh Duy Sản gây thành phe phái mới đánh nhau liên miên.

? Em có nhận xét gì về các vua Lê ở thế kỷ XVI so với vua Lê Thánh Tông?

HS: Kém về năng lực và nhân cách, đẩy chính quyền và đất nước vào thế tự suy vong.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về phong trào nông dân thế kỉ XVI. (17/)

? Sự suy yếu của triều đình nhà Lê dẫn đến hậu quả gì?

HS: Đời sống nhân dân cực khổ → đấu tranh.

? Vì sao đời sống nhân dân cực khổ?

HS: đọc phần in nghiêng sgk.

? Thái độ của nhân dân với tầng lớp quan lại thống trị như thế nào

GV phân tích: Mâu thuẩn: nông dân >< địa chủ, nông dân >< nhà nước phong kiến ngày càng gay gắt. Đó là nguyên nhân dẫn đến bùng nổ các cuộc khởi nghĩa.

GV: dùng lược đồ trình bày diễn biến các cuộc khởi nghĩa

? Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nông dân thế kỷ XVI?

HS: Quy mô rộng lớn nhưng nổ ra lẻ tẻ, chưa đồng loạt.

? Các cuộc khởi nghĩa thất bại nhưng có ý nghĩa gì?

1. Triều đình nhà Lê

Từ đầu thế kỉ XVI tầng lớp thống trị đã thoái hóa:

- Vua quan ăn chơi xa xỉ, không lo việc nước, hoang dâm vô độ.

- Nội bộ chia bè kéo cánh tranh giành quyền lực …

=> Triều đình rối loạn

2. Phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI

a. Nguyên nhân:

- Quan lại địa phương cây quyền ức hiếp nhân dân.

- Đời sống nhân dân khổ cực.

- Mâu thuẩn giai cấp lên cao.

+ Nông dân >< Địa chủ

+ Nhân dân >< Nhà nước phong kiến.

b. Diễn biến:

- Khởi nghĩa Trần Tuân: Năm 1511 ở Hưng Hoá (Tây Bắc) và Sơn Tây (Vĩnh Phúc – Phú Thọ) → Uy hiếp kinh thành Thăng Long.

- Khởi nghĩa Trần Cảo (Quân ba chỏm): Năm 1516 ở Đông Triều (Quảng Ninh) → 3 lần tấn công Thăng Long.

c. Kết quả - ý nghĩa:

- Kết quả: Các cuộc khởi nghĩa đều bị dập tắt.

- Ý nghĩa: Giáng một đòn mạnh mẽ vào chính quyền nhà Lê sơ → nhà Lê mau chóng sụp đổ.

5. Củng cố: (5/)

  • Tình hình nhà Lê sơ ở thế kỷ XVI?
  • Trình bày những nét chính về diễn biến của phong trào nông dân trên lược đồ?

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

  • Học bài theo các câu hỏi Sgk.
  • Chuẩn bị bài mới: Phần II

IV. RÚT KINH NGHIỆM

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
3 3.706
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm