Giáo án Lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu giúp học sinh biết được nguyên nhân và hậu quả của cuộc phát kiến địa lí, một trong những nhân tố quan trọng, tạo điều kiện để cho sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa. Mời quý thầy cô tải miễn phí về làm tư liệu tham khảo để soạn bài tốt hơn.

Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu:

  • Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
  • Quá trình hình thành quan hệ sản xuất TBCN trong lòng xã hội Phong kiến Châu Âu.

2. Tư tưởng:

  • Học sinh thấy được sự ptriển tất yếu, tính quy luật của lịch sử từ XHPK lên CNTB.
  • Mở rộng thị trường giao lưu buôn bán giữa các nước tư bản là tất yếu.

3. Kĩ năng:

  • Biết sử dụng bản đồ, quả địa cầu.
  • Sử dụng, khai thác tranh ảnh lịch sử.

B. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: SGK, SGV, bản đồ thế giới hoặc quả địa cầu.

2. Học sinh: SGK, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học.

C. Hoạt động Lên lớp:

1. Ổn đinh:

2. Bài cũ:

Vì sao xuất hiện thành thị trung đại? Nền kinh tế trong các thành thị có điểm gì khác với nền kinh tế lãnh địa?

3. Bài mới: Gv giới thiệu bài.

Hoạt động của GV và HS Nội dung kiên thức

Hoạt động cả lớp, cá nhân.

? Em hiểu thế nào là phát kiến địa lí?

Hs nghiên cứu SGK trả lời.

- Là quá trình tìm ra, phát hiện những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

? Nêu nguyên nhân dân đến các cuộc phát kiến địa lí? TK XV.

? Theo em để thực hiện các cuộc PKĐL cần có những điều kiện gì?

Hs quan sát bản đồ h3.

1. Những cuộc phát kiến lớn
về địa lí.

a. Nguyên nhân:

  • Sản xuất phát triển cần nguyên liệu, cần thị trường.
  • Khoa học – kỹ thuật tiến bộ (đóng tàu thuyền lớn, la bàn...).
Đánh giá bài viết
7 4.491
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm