Giáo án Lịch sử 7 bài Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI - XVIII được trình bày đầy đủ, khoa học, nhấn mạnh phần kiến thức trọng tâm sẽ giúp giáo viên dễ dàng hướng dẫn học sinh hiểu được sự khác nhau giữa kinh tế nông nghiệp và kinh tế hàng hoá ở hai miền đất nước.

Giáo án Lịch sử 7 bài Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Giáo án Lịch sử 7 bài Quang Trung xây dựng đất nước

Bài 23: KINH TẾ, VĂN HÓA THẾ KỈ XVI- XVIII

I. KINH TẾ

1. Mục tiêu bài học:

a. Kiến thức:

 • Sự khác nhau của kinh tế nông nghiệp và kinh tế hàng hóa ở 2 miền đất nước. Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau đó.
 • Những nét lớn về mặt văn hóa của đất nước, những thành tựu văn học, nghệ thuật của ông cha ta, đặc biệt là văn nghệ dân gian.

b. Kỹ năng:

 • Nhận biết được các địa danh trên bản đồ Việt Nam.
 • Nhận xét được trình độ phát triển của lịch sử dân tộc từ thế kỷ XVI - XVII.

c. Tư tưởng:

- Tôn trọng, có ý thức giữ gìn những sáng tạo nghệ thuật của ông cha thể hiện sức sống tinh thần của dân tộc.

2. Phương tiện dạy học:

- Bản đồ Việt Nam.

3. Thiết kế bài học:

a. Ổn định lớp:

b. Kiểm tra bài cũ:

 • Hậu quả chiến tranh Nam Bắc triều và Đàng trong - Đàng ngoài?
 • Nhận xét tình hình chính trị nước ta thế kỷ XVI - XVII?

c. Bài mới:

- Chiến tranh liên miên giữa 2 thế lực phong kiến Trịnh - Nguyễn gây biết bao tổn hại, đau thương cho dân tộc, đặc biệt là sự chia cắt kéo dài gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển chung của đất nước. Vậy tình hình kinh tế, văn học nước ta thời kỳ này có những đặc điểm gì nổi bật.

Phương pháp Nội dung

- Hãy so sánh kinh tế, sản xuất nông nghiệp giữa Đàng trong - Đàng ngoài? HS thảo luận (4 phút)

- Sản xuất nông nghiệp như thế nào?

- Ở đàng ngoài chúa Trịnh có quan tâm đến phát triển nông nghiệp không?

- Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân như thế nào?

→ Theo em nông nghiệp và đời sống nông dân ở đàng ngoài như thế nào?

- Chúa Nguyễn có quan tâm đến sản xuất không? Nhằm mục đích gì?

- Chúa Nguyễn có biện pháp gì để khuyến khích khai hoang?Kết quả của chính sách đó?

HS: Ở Thuận Hoá triệu tập dân lưu vong, tha tô thuế,binh dịch 3 năm, khuyến khích họ trở về quê cũ làm ăn.

- KQ: Năm 1776 số dân đinh tăng 126.857 suất,số ruộng tăng 265.507 mẫu.

1. Nông nghiệp.

* Đàng ngoài:

 • Sản xuất nông nghiệp bị tàn phá nghiêm trọng.
 • Chính quyền Lê- Trịnh ít quan tâm đến thuỷ lợi và tổ chức khai hoang.
 • Ruộng đất công bị cường hào đem cầm bán.
 • Ruộng đất bỏ hoang, mất mùa đói kém xảy ra dồn dập, nông dân bỏ làng đi nơi khác.

→ Kinh tế nông nghiệp giảm sút,đời sống Nông dân đói khổ.
* Đàng trong:

 • Chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận- Quảng đế củng cố cát cứ.
 • Tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập thành làng ấp.
Đánh giá bài viết
14 3.272
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm