Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20 (Tiết 2)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) (Tiết 2) được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh biết được những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ. Chúng tôi hi vọng, mẫu giáo án này sẽ giúp cho việc soạn giảng của quý thầy cô.

BÀI 20. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527)
(Tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức: HS nắm được:

 • Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, xã hội thời Lê sơ.
 • Nhà nước đã quan tâm bảo vệ quyền lợi cho dân chúng và khuyến khích sản xuất phát triển.
 • Các mặt kinh tế, xã hội, đều có bước phát triển mạnh, đạt được nhiều thành tựu. Đây là thời kỳ cường thịnh của quốc gia.

2. Thái độ:

 • Nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc về một thời kỳ phát triển rực rỡ, hùng mạnh.
 • Giáo dục ý thức, trách nhiệm của học sinh trong học tập và tu dưỡng.

3. Kỹ năng:

 • Rèn kỹ năng so sánh, đối chiếu rút ra nhận xét, kết luận.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên:

 • Giáo án, bảng phụ thảo luận nhóm.

2. Học sinh:

 • Sách giáo khoa, vở bài soạn, vở bài học.
 • Học bài theo hướng dẫn giáo viên tiết học trước.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp: (1/)

7A1………………………………………………; 7A2………………………………………

2. Kiểm tra bài cũ: (3/)

- Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.

3. Giới thiệu bài mới: (1/)

Nhà Lê sơ bắt tay vào việc tổ chức lại bộ máy chính quyền, xây dựng quân đội, pháp luật. Vậy việc khôi phục và phát triển kinh tế, ổn định xã hội như thế nào là nội dung của bài hôm nay.

4. Bài mới: (34/)

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI

Hoạt động 1: Tìm hiểu về tình hình kinh tế thời Lê sơ. (20/)

? Những khó khăn của nhà Lê sơ sau chiến tranh?

HS: 20 năm đô hộ của nhà Minh lại trải qua cuộc chiến tranh, đất nước ta lâm vào tình trạng xóm làng tiêu điều, ruộng đồng bị bỏ hoang, nông dân phiêu tán, đời sống cực khổ.

? Nhà Lê đã có những biện pháp gì để phát triển nông nghiệp?

? Em hiểu thế nào là phép “Quân điền” ?

? Nhận xét về những biện pháp của nhà Lê đối với nông nghiệp?

HS: Đây là những biện pháp tích cực thể hiện sự quan tâm đến kinh tế và đời sống nông dân của nhà Lê Sơ.

HS làm việc nhóm (5’): Tìm hiểu đặc điểm về thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lê Sơ?

? So sánh với sự phát triển thời Trần?

HS: Các nhóm báo các kết quả.

GV: chốt lại các ý chính.

? Mối quan hệ nông nghiệm, thủ công nghiệp, thương nghiệp?

HS: nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển đời sống nâng cao => nhu cầu trao đổi buôn bán và ngược lại, thương nghiệp kích thích cho nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

1. Kinh tế

a. Nông nghiệp:

- Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng. Số còn lại chia 5 phiên thay nhau về sản xuất.

- Kêu gọi dân phiêu tán trở về quê làm ruộng.

- Đặt 1 số chức quan chuyên lo về nông nghiệp.

- Thực hiện phép “Quân điền”.

- Cấm giết trâu bò, cấm điều động dân phu trong ngày mùa.

=> Nông nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

b. Thủ công nghiệp, thương nghiệp:

* Thủ công nghiệp:

- Nghề thủ công truyền thống ngày càng phát triển.

- Nhiều làng, phường thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời.

- Các công xưởng do nhà nước quản lý → Cục bách tác, khai mỏ đẩy mạnh.

+ Thương nghiệp:

- Khuyến khích lập chợ, họp chợ ® Ban hành điều lệ cụ thể.

- Buôn bán với người nước ngoài được duy trì.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tình hình xã hội thời Lê sơ. (14/)

HS: nhắc lại các giai cấp cơ bản của nhà Trần.

? Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào?

? Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế nuôi và mua bán nô tì thời Lê sơ?

2. Xã hội

- Địa chủ phong kiến (Vua, quan lại, địa chủ)

- Nông dân chiếm tuyệt đối đa số, ít ruộng nên phải cày cấy thuê cho địa chủ, quan lại và phải nộp tô.

- Thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông, phải nộp thuế cho nhà nước.

- Nô tì là tầng lớp thấp kém nhất, số lượng giảm dần. Nhà nước cấm bán mình làm nô tì, hoặc bức dân tự do làm nô tì.

→ Cuộc sống nhân dân ổn định. Thời Lê sơ Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á.

5. Củng cố: (5/)

 • Nét chính về kinh tế thời Lê sơ.
 • Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?

6. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1/)

 • Chuẩn bị phần III. Quan sát H45, 46.
 • Học bài cũ theo phần cũng cố.

IV. RÚT KINH NGHIỆM

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
11 4.574
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm