Giáo án Lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giáo án Lịch sử lớp 7: Những nét chung về xã hội phong kiến

Giáo án Lịch sử 7 bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến với nội dung phù hợp quy định bộ GD & ĐT và súc tích giúp các em học sinh biết được thời gian hình thành và tồn tại của xã hội phong kiến, nền tản kinh tế và các giai cấp trong xã hội phong kiến. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô.

Bài 7. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ XÃ HỘI PHONG KIẾN.

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Qua bài 7 học sinh năm được:

  • Thời gian hình thành và tồn tại của xã hội PK.
  • Nền tảng kinh tế và hai giai cấp chính trong xã hội.
  • Thể chế chính trị của nhà nước PK.

2. Kĩ năng:

  • Bước đầu làm quen với phương pháp tổng hợp, khái quát hóa các sự kiện, biến cố lịch sử để rút ra nhân xét, kết luận.

3. Thái độ:

  • Giáo dục niềm tin, lòng tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu về kinh tế, văn hóa, khoa học kĩ thuật mà các dân tộc đã đạt được.

B. Phương tiện dạy học:

  1. Giáo viên: SGK, SGV, Bản đồ châu Âu, Châu á, Bảng phụ, tài liệu, tranh ảnh
  2. Học sinh: SGK, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học.

C. Hoạt động dạy học:

1. Ổn định:

2. Bài cũ: ? Nêu những chính sách đối nội, đối ngoại của vương triều Lạn Xạng?

3. Bài mới: GV giới thiệu bài

Ta đã được học thời kì PK ở Phương Tây và Phương Đông, XHPK là chế độ xã hội tiếp sau chế độ XH cổ đại, nó được hình thành trên cơ sở tan rã của XH cổ đại. Nhưng sự tan rã của XH cổ đại và PT hoàn toàn khác nhau do đó sự hình thành và phát triển XHPK ở 2 khu vực này cũng có những điểm khác biệt. Tuy nhiên, sự khác biệt đó lại thống nhất trong những điểm chung của XHPK. Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu nét chung của XHPK nhưng sẽ tìm hiểu những nét khác biệt nằm trong điểm chung đó.

Hoạt động của GV- HS

Nội dung kiến thức

Hoạt động cá nhân, cả lớp

?Xã hội phong kiến phương đông hình thành từ khi nào: (Trước CN: TQ; Đầu CN: Các nước ĐNA).

? Xã hội phong kiến phương Tây hình thành từ bao giờ? (TKV)

- GV treo bảng tóm tắt các giai đoạn phát triển của XHPK.

- HS: Quan sát rút ra nhận xét về các giai đoạn phát triển của xã hội PK ở Phương Đông so với Phương Tây?

XHPKPĐ XHPKPT

- Hình thành sớm - Hình thành muộn.

- PT chậm - PT nhanh

- Suy vong kéo dài - Kết thúc sớm

Hoạt động cá nhân, nhóm.

? Cơ sở kinh tế chính của XHPK là gì?

? Điểm khác về kinh tế của Châu Âu và Phương Đông?

* Thảo luận nhóm.

(Châu Âu: lãnh địa PK; Phương Đông: công xã nông thôn).

? Phương thức bóc lột của nền kinh tế NN là gì? (bóc lột: tô thuế).

? Với cơ sở kinh tế đó đã tác động đến quan hệ xã hội như thế nào?

Hoạt động cá nhân, cả lớp.

HS đọc SGK.

? Trong xã hội phong kiến ai là người nắm quyền lực ?

GV nhấn mạnh: chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.

? Chế độ quân chủ ở Phương Đông và Châu Âu có gì khác biệt?

- HS trả lời

- Gv bổ sung:

+Giai đoạn đầu vua có quyền lực hạn chế như một lãnh chúa mà thôi, từ thế kỉ XV XHPK Châu Âu thống nhất → củng cố mạnh hơn, quyền lực của vua được tăng lên.

1. Sự hình thành và phát triển của XHPK.

- Chế độ PK ở Phương Đông ra đời sớm nhưng lại phát triển chậm chạp và thời gian khủng hoảng kéo dài.

- XHPK ở Châu Âu hình thành muộn hơn nhưng cũng kết thúc sớm hơn nhường chỗ cho CNTB.

-> CNTB hình thành ngay trong lòng chế độ phong kiến.

2. Cơ sở kinh tế – xã hội của

xã hội phong kiến.

a. Cơ sở kinh tế:

- Phương Đông: Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.

- Châu Âu: nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa-> thành thị xuất hiện.

- Phương thức bóc lột: Địa tô-> giao ruộng đất cho nông dân, nông nô, thu tô nặng.

b. Xã hội:

- Phương Đông: Địa chủ và nông dân.

- Phương Tây: Lãnh chúa phong kiến và nông nô.

3. Nhà nước phong kiến:

- Thể chế nhà nước: Vua đứng đầu -> Chế độ quân chủ.

- Ở Phương Đông và Châu Âu đều hình thành chế độ quân chủ nhưng khác nhau về mức độ và thời gian.

+ Ở phương Đông: Vua có nhiều quyền lực -> Hoàng đế.

+ Phương Tây: Lúc đầu hạn chế trong lãnh địa. Đến thế kỉ XV, quyền lực tập trung trong tay vua.

4. Củng cố: Gv cho hs thảo luận rồi điền vào bảng sau những nội dung cơ bản về XHPK ở Châu Âu và Phương Đông:

Các thời kỳ lịch sử

XHPK Phương Đông

XHPK Châu Âu

- Thời kì hình thành.

- Thời kì phát triển.

- Thời kì khủng hoảng và suy vong.

- Cơ sở kinh tế.

- Các giai cấp cơ bản.

Từ TK III TCN -> TK X.

Từ TK X → XV.

Từ TK XVI → giữa TK XIX.

N2 đóng kín trong công xã nông thôn.

Địa chủ - nông dân lĩnh canh.

Từ TK V → X.

Từ TK XI → XIV.

Từ TK XIV → XV.

N2 đóng kín trong lãnh địa.

Lãnh chúa và nông nô.

5. Dặn dò: Trả lời các câu hỏi ở SGK, học bài cũ.

Đánh giá bài viết
7 3.416
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm