Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) được trình bày ngắn gọn giúp các em học sinh biết được bộ máy chính quyền thời Lê sơ, chính sách đối với quân đội thời Lê sơ, những điểm chính của bộ luật Hồng Đức. Đồng thời, học sinh còn biết so sánh với thời Trần để chứng minh dưới thời Lê sơ. Chúng tôi hi vọng, mẫu giáo án này sẽ giúp cho việc soạn giảng của quý thầy cô.

BÀI 20: NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428 – 1527)

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1/ Kiến thức:

 • Những nét cơ bản về tình hình chính trị, quân sự, pháp luật thời Lê Sơ.
 • Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền được xây dựng và củng cố vững mạnh, quân đội hùng mạnh, có tổ chức chặt chẽ, được huấn luyện thường xuyên, pháp luật có những điều khoản tiến bộ, đã quan tâm bảo vệ quyền lợi cho dân chúng và khuyến khích sản xuất phát triển. Chế độ giáo dục, khoa cử thời Lê rất được coi trọng .

2/ Tư tưởng

 • Nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc về một thời kỳ phát triển rực rỡ, hùng mạnh.
 • Giáo dục ý thức, trách nhiệm của học sinh trong học tập và tu dưỡng.

3/ Kỹ năng

 • Rèn kỹ năng so sánh, đối chiếu rút ra nhận xét, kết luận.

II/ CHUẨN BỊ:

1/ Giáo viên:

 • Máy chiếu.
 • Tranh ảnh về nhân vật và di tích lịch sử thời này .

2/ Học sinh

 • Sách giáo khoa.
 • Vở bài soạn, vở bài học.

III/ TIẾN TRÌNH DẠY VÀ HỌC:

1/ Kiểm tra 15’

* Đề: Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

* Đáp án:

 • Nguyên nhân thắng lợi:
  • Nhờ có lòng yêu nước, quyết tâm giành độc lập của nghĩa quân
  • Toàn dân đoàn kết, ủng hộ cuộc kháng chiến
  • Bộ chỉ huy tài giỏi
  • Đường lối chiến lược đúng đắn, sáng tạo
 • Ý nghĩa lịch sử:
  • Kết thúc 20 năm đô hộ thống trị của nhà Minh
  • Đem lại độc lập, tự do cho đất nước, Nguyễn Trãi viết “Bình Ngô Đại Cáo”
  • Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước

2/ Giới thiệu bài: Sau khi đánh tan quân Minh, Lê Lợi lên ngôi vua và bắt tay vào xây dựng chính quyền mới. Thời Lê Sơ nước Đại Việt trở thành một quốc gia cường thịnh → Vào bài mới.

3/ Bài mới

I. TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ, PHÁP LUẬT

1/ Tổ chức bộ máy chính quyền

Hoạt động 1: Tìm hiểu về Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.

HS Hoạt động nhóm (5’): Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào? So sánh với thời Trần?

HS: Các nhóm báo các kết quả → Nhận xét đánh giá.

GV: (Giáo dục tích hợp môi trường)

GV khẳng định:

- Vua nắm mọi quyền và có quyền hành tuyệt đối như bỏ một số chức quan cao cấp nhất

- Giúp việc cho vua có 6 bộ và các cơ quan chuyên trách

HS: Quan sát lược đồ H44 → Các đơn vị hành chính được tổ chức như thế nào?

GV: Chính quyền địa phương được tổ chức chặt chẽ do 3 Ti quản lí các mặt.

? Nhận xét về bộ máy chính quyền thời Lê Sơ?

- Năm 1428 Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế và khôi phục quốc hiệu Đại Việt

- tổ chức bộ máy chính quyền (Lê Thánh Tông)

Giáo án Lịch sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

→ Bộ máy chính quyền được tổ chức chặt chẽ, hoàn chỉnh

2/ Tổ chức quân đội

Hoạt động 2: Tìm hiểu về tổ chức quân đội thời Lê sơ.

? Nhắc lại cách tổ chức quân đội thời Trần?

? Quân đội thời Lê Sơ được tổ chức như thế nào?

? Tại sao nhà Lê Sơ vẫn xem chính sách “Ngụ binh ư nông” vẫn là tối ưu?

HS: (Đất nước ta luôn có giặc ngoại xâm dòm ngó)

HS thảo luận nhóm 3 phút: So sánh sự giống và khác nhau giữa quân đội thời Trần và Lê Sơ?

Giống: “Ngụ binh ư nông” có 2 bộ phận chính

Khác: thời Lê Sơ việc luyện tập quân lính chiến trận và chuẩn bị vũ khí, binh chủng chu đáo hơn

- Theo chế độ “Ngụ binh ư nông”.

- Có 2 bộ phận: Quân triều đình và Quân địa phương

- Gồm 4 binh chủng: Kỵ binh, bộ binh tượng binh, tượng binh được trang bị dao, kiếm, hỏa đồng, hỏa pháo.

- Hàng năm quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận.

3/ Pháp luật

Hoạt động 3: Tìm hiểu về pháp luật thời Lê sơ.

? Luật Hồng Đức được ban hành dưới thời vua nào?

? Nhà Lý, nhà Trần ban hành những bộ luật nào?

? Nội dung của luật hồng Đức?

- Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, quan lại, địa chủ.

- Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn truyền thống dân tộc.

- Bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

? Mặt tích cực, hạn chế của luật Hồng Đức?

GV: Liên hệ ý thức thực hiện pháp luật.

+ Năm 1483 vua Lê Thánh Tông ban hành luật Hồng Đức (Quốc triều hình luật)

+ Nội dung:

- Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, quan lại, địa chủ.

- Bảo vệ chủ quyền, giữ gìn truyền thống dân tộc.

- Bảo vệ quyền lợi phụ nữ.

→ Luật Hồng đức là bộ luật lớn nhất trong thời kỳ phong kiến nước ta.

4/ Củng cố:

 • Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ.

5/ Hướng dẫn học tập ở nhà:

 • Chuẩn bị phần II: Tìm hiểu đặc điểm kinh tế và các giai cấp trong xã hội.
 • Học bài kết hợp vở ghi và sgk.

IV. Rút kinh nghiệm:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Đánh giá bài viết
2 3.459
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Lịch sử lớp 7 Xem thêm