Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 20

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 1 trang 32 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền tên các đại thừa tuyên của nước Đại Việt thời Lê sơ vào chỗ chấm (...) trên lược đồ.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Điểm nổi bật của tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ là gì?

Các quan đại thần nắm giữ mọi quyền hành.

Các quan Thượng thần nắm giữ mọi quyền hành.

X

Vua là người trực tiếp nắm giữ mọi quyền hành, kể cả chức tổ chỉ huy quân đội.

+) Bộ “Quốc triều hình luật” hay “Luật Hồng Đức” được biên soạn và phát hành dưới thời vua nào?

Lê Thái Tổ.

X

Lê Thánh Tông.

Lê Nhân Tông.

+) Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?

Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.

Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.

X

Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.

Bài 2 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát hình 45 – Bia tiến sĩ trong Văn Miếu (Hà Nội) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Bia tiến sĩ được xây dựng để làm gì?

Ghi chép lại tình hình giáo dục của đất nước qua từng năm.

X

Tôn vinh những người đỗ tiến sĩ trở lên.

Quy định việc thi cử, tuyển chọn tiến sĩ của nhà nước.

+) Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?

X

Thi Đình.

Thi Hội.

Thi Hương.

+) Nội dung học tập, thi cử thời Lê sơ là các sách theo tư tưởng nào

X

Nho giáo.

Phật giáo.

Đạo giáo.

Nêu nhận xét về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ:

Lời giải:

Nhận xét:

- Nhà nước rất quan tâm đến phát triển giáo dục. Độc tôn Nho học.

- Giáo dục và thi cử phát triển có ý nghĩa rất lớn:

+ Là cơ sở đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước. Việc tuyển chọn quan lại chủ yếu dựa vào thi cử, xây dựng bộ máy quan liêu nhiều nhân tài.

+ Trình độ dân trí được nâng cao. Số trường học ngày càng tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng do đó tỉ lệ mù chữ ngày càng giảm.

Bài 3 trang 33 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

X

Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo.

Việt giám thông khảo luận, An Nam hình thăng đồ.

X

Quôc Âm thi tập, Hồng Đức quốc âm thi tập.

+) Thời Lê sơ nước ta có những tác phẩm sử học nổi tiếng nào?

Quỳnh Uyển cửu ca, Thập giới cô hồn quốc ngữ văn.

X

Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Lam Sơn thực lục, Hoàng triều quan chế.

Hồng Đức bản đồ, Bản thảo thực vật toát yếu, Đại thành toán pháp.

Bài 4 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 7 Quan sát hình 47 – Nguyễn Trãi trong SGk và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

+) Đáng dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

X

Nhà chính trị, quân sự tài ba.

X

Anh hùng dân tộc và danh nhân văn hóa thế giới.

Người đã cải trang làm Lê Lợi chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc vào năm 1418.

+) Nguyễn Trãi có những tác phẩm nổi tiếng nào dưới đây?

Châu cơ thắng thưởng, Chinh tây kỉ hành, Minh lương cẩm tú.

X

Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Chí Linh sơn phú, Quốc Âm thi tập, Dư địa chí.

Văn minh cổ súy, Cổ tâm bách vịnh, Hồng Đức quốc âm thi tập.

+) Tư tưởng nổi bật của Nguyễn Trãi là gì?

Tấm lòng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

Tấm lòng yêu nước gắn liền với quyền lợi của vua, quan và tầng lớp thống trị.

Tấm lòng nhân nghĩa, thương dân và chống lại tầng lớp thống trị.

Nêu suy nghĩa của em về những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.

“Ức Trai đương lúc thái tổ mới sáng nghiệp theo về Lỗi Giang. Trong khi bàn kế hoạch ở nơi màn trướng, ngoài thì thảo văn thư dụ hàng các thành. Văn chương tiên sinh làm vẻ vang cho nước, lại được vua đưa tin, quý trọng”.

(Lê Thánh Tông – Con người và sự nghiệp)

Lời giải:

Những đóng góp của Nguyễn Trãi:

- Nguyễn Trãi có công rất lớn trong thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn và đối với việc xây dựng và phát triển đất nước thời Lê sơ.

- Là một danh nhân văn hóa thế giới có nhiều tác phẩm có giá trị “làm vẻ vang cho nước” như: Quân Trung Từ mệnh tập, Bình Ngô Đại Cáo…

=> Ông luôn nêu cao tinh thần nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.

Bài 5 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Ở Hà Nội có một số đường phố mang tên các nhân vật lịch sử dưới đây. Em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những nhân vật lịch sử thuộc thời Lê sơ.

Lời giải:

Lý Thường Kiệt.

X

Ngô Sĩ Liên.

X

Lê Thánh Tông.

Yết Kiêu.

X

Lương Thế Vinh.

Trần Hưng Đạo.

X

Nguyễn Trãi.

Nguyễn Trãi.

Đánh giá bài viết
13 2.827
Sắp xếp theo

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7

Xem thêm