Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp quá trình ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì mới môn Lịch sử của các bạn học sinh lớp 7 trở nên thuận lợi hơn. Mời các bạn tham khảo

Bài 1 trang 38 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền các địa danh: An Khê, Kiên Mĩ vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đúng.

Tô màu đỏ vào mũi tên trên lược đồ để thấy rõ những hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn thời kì đầu khởi nghĩa bùng nổ (1771 – 1773).

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Đánh xấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+ Căn cứ của nghĩa quân Tây Sơn trong thời kì đầu khởi nghĩa bùng nổ (1771 – 1773) được đặt ở đâu?

Vùng Tây Sơn hạ đạo (Kiên Mĩ – Bình Định).

X

Vùng Tây Sơn thượng đạo (An Khê – Gia Lai).

Thành phủ Quy Nhơn (An Nhơn – Bình Định).

+ Nghĩa quân Tân Sơn nhận được sự ủng hộ của lực lượng nào trong xã hội?

X

Nông dân nghèo, đồng bào Chăm, đồng bào Ba-na vùng An Khê và thợ thủ công, thương nhân, kể cả hào mục các địa phương.

Một số quan lại của chính quyền họ Nguyễn và những người giàu có ở địa phương.

Các giáo sĩ và thương nhân phương Tây.

Bài 2 trang 39 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền các địa danh: Quy Nhơn, Phú Xuân vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đúng.

Tô các màu khác nhau vào mũi tên trên lược đồ:

- Màu nâu vào mũi tên chỉ quân Tây Sơn tấn công quân Nguyễn và quân Trịnh.

- Màu xanh vào mũi tên chỉ quân Xiêm xâm lược nước ta.

- Màu đen vào mũi tên chỉ quân Thanh xâm lược nước ta.

- Màu đỏ vào mũi tên chỉ quân Tây Sơn tấn công quân xâm lược Xiêm và quân xâm lược Thanh.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Trình bày miệng diễn biến cuộc chiến đấu chống các thế lực phong kiến và quân xâm lược nước ngoài của nghĩa quân Tây Sơn theo lược đồ.

Lời giải:

- Năm 1771: Ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyên Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa ở vùa Tây Sơn thượng đạo (An Khê – Gia Lai).

- Năm 1777: Nghĩa quân Tây Sơn tấn công vào Gia Định, lật đổ họ Nguyễn ở Đàng trong.

- Năm 1785: Nghĩa quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, mở trận Rạch Gầm – Xoài Mút, đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược.

- Năm 1786: Nghĩa quân Tây Sơn tấn công và tiêu diệt được chính quyền họ Trịnh.

- Ngày 22/12/1788: Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế tại Núi Bân (Phú Xuân – Huế) lấy niên hiệu Quang Trung.

- Năm 1789: Với trận Ngọc Hồi – Đống Đa, nghĩa quân Tây Sơn đã quét sạch 29 vạn quân Thanh và bè lũ tay sai phản quốc Lê Chiêu Thống ra khỏi bờ cõi.

Dùng bút nối mỗi sự kiện trong khung màu đỏ với thời gian trong khung màu xanh mà em cho là đúng.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền vào các địa danh: Mĩ Tho, Rạch Gầm, Rạch Xoài Mút, cù lao Thới Sơn vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đúng.

Tô màu xanh vào kí hiệu chỉ hoạt động của quân Xiêm; màu đỏ vào kí hiệu chỉ hoạt động của quân Tây Sơn.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+ Lực lượng quân Xiêm tiến vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu tên?

2 vạn tên.

3 vạn tên.

X

5 vạn tên.

+ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút diễn ra ngày nào?

11 – 9 – 1785.

X

19 – 1 – 1785.

9 – 11 – 1785.

+ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa lịch sử gì?

X

Một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.

Chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước.

Đánh bại quân xâm lược Xiêm và buộc phong kiến Xiêm phải thần phục nước ta.

Bài 3 trang 40 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền vào các địa danh: Mĩ Tho, Rạch Gầm, Rạch Xoài Mút, cù lao Thới Sơn vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đúng.

Tô màu xanh vào kí hiệu chỉ hoạt động của quân Xiêm; màu đỏ vào kí hiệu chỉ hoạt động của quân Tây Sơn.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+ Lực lượng quân Xiêm tiến vào xâm lược nước ta gồm bao nhiêu tên?

2 vạn tên.

3 vạn tên.

X

5 vạn tên.

+ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút diễn ra ngày nào?

11 – 9 – 1785.

X

19 – 1 – 1785.

9 – 11 – 1785.

+ Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút có ý nghĩa lịch sử gì?

X

Một trong những trận thủy chiến lớn nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đập tan âm mưu xâm lược của phong kiến Xiêm.

Chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước.

Đánh bại quân xâm lược Xiêm và buộc phong kiến Xiêm phải thần phục nước ta.

Bài 4 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào SGK, em hãy:

Điền các địa danh: Hà Hồi, Ngọc Hồi, Đống Đa vào chỗ chấm (...) trên lược đồ cho đúng.

Tô màu đỏ vào mũi tên chỉ quân Tây Sơn tấn công; màu xanh vào mũi tên chỉ quân Thanh rút chạy.

Lời giải:

Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7 bài 25: Phong trào Tây Sơn

Trình bày những diễn biến chính của chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa theo lược đồ.

Lời giải:

Trận Ngọc Hồi – Đống Đa:

- Nhận được tin cấp báo, năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc.

- Đến Nghệ An – Thanh Hóa Quang Trung tuyển thêm quân và mở lễ tuyên thệ tại Thanh Hóa.

- Từ Tam Hiệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo:

Đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy, tiến đến Thăng Long

Đạo thứ 2, 3: Đánh vào Tây Nam Thăng Long

Đạo thứ tư: Tiến ra Hải Dương

Đạo thứ 5: tiến ra Lạng Giang chặn đường rút lui của giặc.

- Đêm 30 tết Đêm 30 Tết quân ta vượt sông Gián Khẩu tiêu diệt toàn bộ địch ở đồn tiền tiêu. Mồng 3 Tết quân ta vây đồn Hà Hồi, quân giặc hạ khí giới đầu hàng.

- Mờ sáng mồng 5 Tết, quân ta đánh đồn Ngọc Hồi và đồn Đống Đa.

- Tướng giặc Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử. Tôn Sĩ Nghị và vài võ quan vượt sông Nhị sang Gia Lâm.

- Trưa mồng 5 Tết, Quang Trung và đoàn quân Tây Sơn chiến thắng tiến vào Thăng Long.

=> Quang Trung đại phá quân Thanh thành công.

Bài 5 trang 41 Tập bản đồ Lịch Sử 7: Đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+ Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn là gì?

X

Nhân dân ta có ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả.

Các thế lực phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn thối nát và giặc ngoại xâm yếu hèn.

X

Có sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân.

+ Phong trào nông dân Tây Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

X

Lật đổ các chính quyền phong kiến thối nát, xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước.

Thành lập chính quyền mới do nhân dân làm chủ.

X

Đánh tan các thế lực ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và lãnh thổ Tổ quốc.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7

    Xem thêm