Giải SBT Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê

Giải bài tập SBT Lịch sử lớp 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 7 hay được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các bạn giải các câu hỏi trong vở bài tập Lịch sử 7 theo chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập 1 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế năm

A. 965.

B. 968.

C. 980.

D. 981.

2. Quốc hiệu nước ta thời Đinh là

A. Vạn Xuân.

B. Đại Việt,

C. Đại Cồ Việt.

D. Đại Nam.

3. Kinh đô nước ta thời Đinh - Tiền Lê đóng ở

A. Luy Lâu (Bắc Ninh).

B. Cổ Loa (Hà Nội),

C. Hoa Lư (Ninh Bình).

D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

4. Sau khi lên ngôi Hoàng đế, Đinh Bộ Lĩnh đặt niên hiệu là

A. Thiên Đức.

B. Thái Bình.

C. Thiên Phúc.

D. Hưng Thống.

Trả lời

1. B    2. C     3. C       4. B

Bài tập 2 trang 27 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô trước các câu sau.

1. Đinh Tiên Hoàng làm vua đến năm 979 thì bị sát hại.

2. Người lên làm vua thay thế Đinh Tiên Hoàng là Đinh Liễn.

3. Sau khi lên làm vua, Lê Hoàn đổi niên hiệu là Thiên Phúc.

4. Lê Hoàn chia cả nước làm 24 lộ

5. Quân đội thời Tiền Lê gồm có 10 đạo.

Trả lời

Đúng: 1, 3, 5

Sai: 2, 4.

Bài tập 3 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây?

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

 

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

 

Đinh Toàn lên làm vua

 

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

 

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lế Hoàn chỉ huy

 

Lê Hoàn qua đời.

Trả lời

Thơi gian

Sự kiện lịch sử

Năm 978

Lê Hoàn được cử làm phụ chính.

Năm 980

Đinh Toàn lên làm vua

Tháng 1-4 năm 981

Quân Tống do tướng Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo vào xâm lược nước ta

Năm 983

Chiến thắng Bạch Đằng của quân dân ta do Lê Hoàn chỉ huy

Năm 1005

Lê Hoàn qua đời.

Bài tập 4 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

1. Đinh Bộ Lĩnh

a) Mùa xuân hàng năm tổ chức lễ cày tịch điền

2. Dương Thái Hậu

b) Nhà nước cho đúc tiền đồng

3. Hầu Nhân Bảo

c) Tướng giặc Tống bị giết chết

4. Vua Lê về địa phương

d) Đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt

5. Thời Đinh – Tiền Lê

e) Người lấy áo long bào khoác lên người Lê Hoàn, suy tôn ông làm vua

Trả lời

1-d    2-e     3-c     4-a    5-b

Bài tập 5 trang 28 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy điền tóm tắt vào bảng hệ thống dưới đây về tình hình kinh tế, văn hoá nước ta thời Đinh - Tiền Lê.

Nông nghiệp

 
 
 

Thủ công nghiệp, thương nghiệp

 
 
 

Văn hoá

 
 
 

Trả lời

Nông nghiệp

Nông dân được làng xã chia ruộng đất công để cày cấy, họ phải đi lính, nộp thuế, lao dịch.

- Nhà nước chú ý đến thủy lợi, khai hoang, trồng dâu, nuôi tằm.

- Để khuyến nông, nhà vua làm lễ cày ruộng.

- Năm 987-989 được mùa.

Nông nghiệp phát triển

Thủ công nghiệp, thương nghiệp

Nghề thủ công cổ truyền như đúc đồng, rèn sắt, làm giấy, dệt vải, làm đồ gốm phát triển.

- Tại kinh đô Hoa Lư, lập 1 số xưởng thủ công nhà nước, tập trung thợ khéo, đúc vũ khí, đúc tiền, may áo mũ cho vua. Kinh đô được xây dựng thêm, các chùa phát triển

- Đào sông, đắp đường, thống nhất tiền tệ (dùng tiền đồng)

- Trung tâm buôn bán, chợ làng phát triển

- Buôn bán trong nước và với người nước ngoài phát triển, nhất là biên giới Việt Trung.

Văn hoá

Xã hội có 3 tầng lớp:

- Tầng lớp thống trị gồm vua, quan, nhà sư.

- Tầng lớp bị trị gồm nông dân, thợ thủ công, người buôn bán và một ít địa chủ

- Tầng lớp nô tỳ.

Sự phân biệt trong xã hội chưa sâu sắc mặc dầu đã chia thành tầng lớp thống trị và bị trị

* Làng xã vẫn là nơi sinh hoạt chính và là đơn vị hành chánh chủ yếu.

* Cuộc sống đơn giản bình dị.

* Giáo dục chưa phát triển, đạo Phật được truyền bá rộng, các nhà sư giỏi chữ Hán nên được coi trọng

* Văn hóa dân gian như ca hát, nhảy múa, đua thuyền, đấu vật, hát chèo.

* Nhiều chùa như chùa Nhất Trụ, chùa Tháp.

Bài tập 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Vì sao các tướng và Thái hậu họ Dương lại suy tôn Lê Hoàn lên làm vua?

Trả lời

Vì Vua còn nhỏ, nhà Tống lăm le xâm lược...

Bài tập 7 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Sau khi lên ngôi vua, Lê Hoàn đã làm gì để bảo vệ và xây dựng đất nước?

Trả lời

Sau khi lên ngôi, Lê Hoàn đã đổi niên hiệu, tổ chức bộ máy triều đình Trung ương và các đơn vị hành chính địa phương, xây dựng quân đội mạnh, thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông", lãnh đạo quân dân ta đánh bại quân Tống xâm lược.

Bài tập 8 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Tiền Lê và so sánh với thời Đinh ?

Trả lời

Bộ máy Nhà nước thời Tiền Lê được tổ chức đầy đủ hơn, chặt chẽ hơn, có quy củ hơn thời Đinh.

Bài tập 9 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Trình bày tóm tắt diễn biến cuộc kháng chiến chống Tống do Lê Hoàn chỉ huy.

Trả lời

Diễn biến:

  • Đầu năm 981, quân Tống theo hai đường thuỷ, bộ tiến đánh nước ta.
  • Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến.
  • Nhiều trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng. Trên bộ, quân ta chặn đánh địch quyết liệt, quân Tống đại bại.

Bài tập 10 trang 29 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Hãy trình bày tóm tắt những đóng góp của Đinh Bộ Lĩnh và Lê Hoàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở thế kỉ X.

Trả lời

Đóng góp to lớn của Đinh Bộ Lĩnh là: dẹp được "Loạn 12 sứ quân", thống nhất đất nước; xây dựng được chính quyền độc lập, tự chủ có quy củ và đầy đủ hơn thời Ngô.

Lê Hoàn có công lớn đánh bại quân xâm lược Tống, bảo vệ độc lập, tự chủ và xây dựng được một chính quyền có quy củ, chặt chẽ, đầy đủ hơn thời Đinh. Cả hai ông đã nâng cao được vị thế của nước ta ở đầu thế kỉ X, tạo lập nền móng vững chắc cho đất nước phát triển và hưng thịnh ở những vương triều sau.

......................

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các em học sinh Giải SBT Lịch sử 7 bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền Lê. Tài liệu thuộc chuyên mục Giải sách bài tập Lịch sử 7 bao gồm các đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho các câu hỏi trong sách bài tập Sử 7, được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp các em nắm vững kiến thức bài học, từ đó đạt điểm cao trong các bài thi, bài kiểm tra định kỳ môn Lịch sử lớp 7. Chúc các em học tốt. 

Ngoài các bài Giải Vở BT Lịch sử 7 trên, các bạn tham khảo thêm tài liệu Lịch sử lớp 7, Giải bài tập Lịch sử 7, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 7, Giải bài tập Lịch Sử 7 ngắn nhất, Tài liệu học tập lớp 7.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
16 2.960
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở BT Lịch Sử 7 Xem thêm