Mạnh Vũ

Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : 25cm

,40cm,50cm. Hiện nay 1 phần 4 thể tích của bể có chứa nước. Hỏi cần phải đổ thêm vào bể bao nhiêu lít nước để 95% thể tích bể có chứa nước ?

2
2 Câu trả lời
 • Song Ông
  Song Ông

  Tả bài văn 

  0 Trả lời 19:55 03/04
  • Sans God
   Sans God

   Bài giải:

   Thể tích của bể cá đó là:

   25 x 40 x 50 = 50000(cm3)=50(l)

   Thể tích của 1/4 bể cá đó là:

   50 x 1/4=12,5(l)

   95% thể tích của bể cá đó là:

   50 x 95 : 100=47,5(l)

   Cần phải đổ vào bể số lít nước để 95% thể tích bể có chứa nước là:

   47,5 - 12,5 = 35(l)

   Đáp số : 35 l

   0 Trả lời 10:41 03/04

   Hỏi bài

   Xem thêm