Thị Cẩm Soan Phạm Lịch Sử lớp 7

Nhà nước nào đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở

1. Trung Quốc?

2. Nhà nước phong kiến tập quyền Việt Nam ra đời từ khi nào? 

3
3 Câu trả lời
 • Kẹo Ngọt
  Kẹo Ngọt

  1.

  - Từ thế kỉ XXI đến thế kỉ III TCN, lịch sử Trung Quốc trải qua các triều đại Hạ Thương, Chu. Sau triều đại nhà Chu, Trung Quốc lại bị chia thành nhiều nước nhỏ. Trong đó, nước Tần có tiềm lực kinh tế và quân sự mạnh nhất, lần lượt tiêu diệt các đối thủ.

  - Năm 221 TCN, Tần Thủy Hoàng đã thống nhất lãnh thổ, tự xưng hoàng đế. Nhà Tần chia cắt đất nước thành các quận, huyện, đặt các chức quan cai quản, lập ra triều đại phong kiến đầu tiên ở Trung Quốc.

  - Để củng cố sự thống nhất đất nước, nhà Tần còn áp dụng chế độ đo lường, tiền tệ, chữ viết và pháp luật chung trên cả nước.

  0 Trả lời 10:35 06/01
 • Gấu Đi Bộ
  Gấu Đi Bộ

  2.

  - Trong bối cảnh nhà Ngô suy tàn, các sứ quân nổi lên giành quyền ở khắp nơi.

  - Ðất nước bị đẩy vào cảnh binh đao, loạn lạc. Người dân chịu nhiều khốn khổ, điêu linh. Sự phân liệt, cát cứ và tranh giành quyền bính đã đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và vận mệnh của quốc gia.

  - Ðứng trước nguy cơ này, Ðinh Bộ Lĩnh đã dũng cảm và mưu lược từng bước đánh bại các sứ quân và thống nhất đất nước. Khi đã nắm trong tay toàn bộ thiên hạ, ông thành lập Nhà nước Ðại Cồ Việt và lên ngôi Hoàng đế, thành lập Nhà nước phong kiến tập quyền Ðại Cồ Việt. Ở thời điểm bấy giờ đây là mô hình thể chế tiên tiến nhất và có lẽ, cũng phù hợp nhất cho đất nước.

  0 Trả lời 10:43 06/01
 • Haraku Mio
  Haraku Mio

  Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức: https://vndoc.com/dac-diem-nha-nuoc-phong-kien-phuong-dong-la-261236

  0 Trả lời 10:43 06/01

Lịch Sử

Xem thêm