Pé Thỏ Hỏi Chung

Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản năm 1925 của Nguyễn Ái Quốc có nhắc tới cuộc khởi nghĩa của nhân vật lịch sử nào là người Thanh Hóa

A. Bà Triệu

B. Lê Lợi

C. Tống Duy Tân

D. Phạm Bành

3
3 Câu trả lời
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Nguyễn Minh Ngọc

  Đáp án C. Tống Duy Tân

  Bản án chế độ thực dân Pháp gồm 12 chương, trong đó có một số bài đã đăng trên báo Le Paria. Nội dung của tác phẩm không chỉ tố cáo tội ác của chủ nghĩa đế quốc Pháp đối với dân tộc Việt Nam cũng như với các thuộc địa khác trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội mà điều quan trọng là đã nêu lên những luận điểm cơ bản về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa.

  0 Trả lời 10:52 16/01
  • Nguyễn Minh Ngọc
   Nguyễn Minh Ngọc

   Tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp xuất bản năm 1925 của Nguyễn Ái Quốc có nhắc tới cuộc khởi nghĩa của nhân vật lịch sử nào là người Thanh Hóa

   A. Bà Triệu

   B. Lê Lợi

   C. Tống Duy Tân

   D. Phạm Bành

   0 Trả lời 10:53 16/01
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Chọn C. Tống Duy Tân

    0 Trả lời 10:53 16/01
    Hỏi Chung Xem thêm