Người Sắt Công nghệ Lớp 12

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần?

Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

3
3 Câu trả lời
 • Bảo Bình
  Bảo Bình

  Khi cho dòng điện 1 chiều đi qua cuộn cảm nó giống như chạy qua một dây dẫn kim loại (có điện trở nhỏ).

  Khi cho dòng điện xoay chiều đi qua cuộn cảm, cuộn cảm có cảm kháng (do hiện tượng tự cảm). Ta có:

  ZL = ωL = 2πfL

  Ta thấy dòng điện cao tần có f >> lớn (f →∞) suy ra ZL →∞.

  Do có cảm kháng lớn nên cản trở dòng diện cao tần coi như =0.

  0 Trả lời 15:29 24/11
  • Bắp
   Bắp

   Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua vì:

   Cảm kháng của cuộn cảm XL= 2πfL.

   - Nếu là dòng điện một chiều (f = 0 Hz), lúc này XL=0 Ω. Cuộn cảm không cản trở dòng điện một chiều.

   - Nếu là dòng điện cao tần có tần số f rất lớn nên XLrất lớn cản trở dòng điện cao tần đi qua.

   0 Trả lời 15:29 24/11
   • Thiên Bình
    Thiên Bình

    Mình chép lời giải ở bài Giải bài tập SGK Công nghệ 12 bài 2

    0 Trả lời 15:30 24/11
    Công nghệ Xem thêm