Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 3

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 3 là đề trực tuyến bao gồm các dạng Toán 3 cơ bản giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 3 trong thời gian các em nghỉ học phòng dịch corona.

Luyện bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng dịch ở nhà sẽ giúp các em học sinh ghi nhớ kiến thức và không bị xao nhãng việc học. Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 3 là đề trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả sau khi làm xong.

Tải toàn bộ đề tại đây: Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Toán lớp 3

Tham khảo thêm

 • A-Trắc nghiệm
 • Câu 1: Số liền trước của số 519 là:
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 165 + 213 là:
 • Câu 3: 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:
 • Câu 4: 64g thịt gấp 8g thịt số lần là:
 • Câu 5: Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:
 • Câu 6: Hình vẽ bên có mấy góc vuông?

  Bài Tập Toán lớp 3

 • B-Tự luận
 • Câu 7: Tính
 • A. 364 + 254 = .....
  618
 • B. 270 – 89 = ....
  181
 • C. 250 x 3 = ...
  750
 • D. 465 : 5 = ...
  93
 • Câu 8: Tìm y, biết:
  a, y : 6 = 123
  y = ........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  738
  y : 6 = 123
  y = 123 x 6
  y = 738
 • b, y x 4 = 450 - 10
  y = ........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  110
  y x 4 = 450 - 10
  y x 4 = 440
  y = 110
 • Câu 9:
  Một cửa hàng buổi sáng bán được 80 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi bằng 1/2 lần số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi?
  Trả lời:
  Cả hai buổi cửa hàng bán được số tỏi là..... kg
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  120
  Buổi chiều cửa hàng bán được số tỏi là:
  80 : 2 = 40kg
  Cả hai buổi cửa hàng bán được số tỏi là:
  80 + 40 = 120kg
  Đáp số: 120kg
 • Câu 10:
 • a, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?
  Số cần tìm là: .........
  12
 • b, Tính nhanh

  115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =……………………

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  900
  115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154
  = (115 + 185) + (146 + 154) + (162 + 138)
  = 300 + 300 + 300 = 900
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
70 2.418
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 3 Cánh Diều

Xem thêm