Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tiếp theo)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8

Mời các bạn cùng làm bài Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tiếp theo) để củng cố lý thuyết bài học, làm quen các dạng câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau nhằm nâng cao thành tích học lớp 8.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

 • 1
  Kết quả lớn nhất của phong trào chống sưu thuế năm 1908?
 • 2
  Vì sao trong giai đoạn Chiến tranh thế giới thứ nhất, sản xuất ở nông thôn Việt Nam giảm sút?
 • 3
  Số lính thợ người Đông Dương chiếm bao nhiêu tổng số lính thợ trong tất cả các thuộc địa của Pháp?
 • 4
  Vị vua nào tham gia vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916)?
 • 5
  Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916) do những sĩ phu nào lãnh đạo?
 • 6
  Lực lượng chính của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên (1917) là:
 • 7
  Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) năm nào?
 • 8
  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong bối cảnh đất nước như thế nào?
 • 9
  Nguyễn Ái Quốc sinh ra và lớn lên trong một gia đình như thế nào?
 • 10
  Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đi theo con đường cứu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các bậc tiền bối yêu nước đầu thế kỉ XX?
 • 11
  Năm 1904, Nguyễn Ái Quốc theo cha là Nguyễn Sinh Sắc đi đâu?
 • 12
  Trong thời gian học ở trường Quốc học Huế, Nguyễn Ái Quốc thường được thấy câu khẩu hiệu gì của Pháp?
 • 13
  Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?
 • 14
  Tháng 7 - 1911 Nguyễn Ái Quốc đến địa danh nào da nước Pháp?
 • 15
  Sau nhiều năm bôn ba ở các nước châu Phi, châu Mĩ, châu Âu, Nguyễn Ái Quốc trở lại nước Pháp vào thời gian nào?
 • 16
  Trong thời gian trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc hăng hái hoạt động trong các phong trào nào?
 • 17
  Trong những năm trở lại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã nhanh chóng trở thành nhân vật lãnh đạo của tổ chức nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 905
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm