Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8 

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 được xây dựng dựa trên nội dung kiến thức trọng tâm bài học, giúp học sinh ôn luyện lý thuyết thông qua các trả lời các câu hỏi trắc nghiệm Sử khác nhau.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 8 bài 31: Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918

 • 1
  Khi tiếp nhận con đường cứu nước mới-dân chủ tư sản, các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng đó là:
 • 2
  Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nan, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào?
 • 3
  Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là ai?
 • 4
  Cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX để gắn việc đánh đuổi thực dân Pháp với:
 • 5
  Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX?
 • 6
  Là lãnh tụ tiêu biểu nhất trong phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX, Phan Bội Châu đã đề ra chủ trương như thế nào để cứu nước, cứu dân?
 • 7
  Hội Duy tân do Phan Bội Châu đứng đầu được thành lập năm nào?
 • 8
  Mục đích của Hội Duy tân là gì?
 • 9
  Phong trào Đông Du đưa thanh niên Việt Nam sang nước nào học tập?
 • 10
  Người Nhật hứa giúp Hội Duy Tân những gì?
 • 11
  Đầu năm 1904, Phan Bội Cháu cùng một số đồng chí của mình thành lập hội Duy tân để làm gì?
 • 12
  Mục đích cơ bản trong phong trào Đông du của Phan Bội Châu là gì?
 • 13
  Ý định chuyến xuất dương đầu năm 1905 của Phan Bội Châu là gì?
 • 14
  Đến thời gian nào cụ Phan Bội Châu buộc phải rời khỏi nước Nhật?
 • 15
  Tháng 3-1907, ở Bắc Kì có một cuộc vận động được các sĩ phu chú trọng, đó là cuộc vận động nào?
 • 16
  Chương trình học gồm các bài về địa lý, lịch sử, khoa học thường thức. Bên cạnh hình thức mở trường, các nhà Nho bến bộ còn tổ chức các buổi bình văn và xuất bản sách báo. Đó là hoạt động của tổ chức nào?
 • 17
  Sự tiến bộ của Đông Kinh nghĩa thục biểu hiện ở điểm nào?
 • 18
  Ai là người lãnh đạo phong trào Duy tân?
 • 19
  Mở trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu, cổ động việc mở mang công thương...Đó là hoạt động của phong trào nào?
 • 20
  Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình Phan Châu Trinh nêu chủ trương cứu nước, cứu dân bằng cách nào?
 • 21
  Phan Châu Trinh đã đề cao phương châm gì đối với nhân dân Việt Nam?
 • 22
  Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh đã làm bùng lên trong quần chúng ngọn lửa đấu tranh:
 • 23
  Phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh bùng nổ vào thời gian nào, khởi điểm của phong trào ở tỉnh nào ?
 • 24
  Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình?
 • 25
  Vào năm 1908, phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra sôi nổi ở đâu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 672
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 8

Xem thêm