Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật - Phần 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Xin mời các em học sinh tiếp tục ôn tập Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật - Phần 2 để hoàn thiện kiến thức của phần này nhé. Chúc các em học giỏi!

Làm thêm: Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật - Phần 1

 • Câu 21:
  Trong gia đình, có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện quá trình nào sau đây?
 • Câu 22:
  Thực phẩm nào là sản phẩm của quá trình lên men lactic
 • Câu 23:
  Làm sữa chua, dưa chua, nem chua là ứng dụng của quá trình
 • Câu 24:
  Làm sữa chua từ sữa đặc có đường theo cách nào dưới đây là đúng?
 • Câu 25:
  Sản phẩm của quá trình sản xuất giấm là
 • Câu 26:
  Cách nhận biết quá trình lên men lactic và lên men rượu là
 • Câu 27:
  Những căn cứ để phân biệt hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men
 • Câu 28:
  Đặc điểm chung của quá trình tổng hợp ở VSV
 • Câu 29:
  Vi sinh vật tổng hợp Lipit bằng cách liên kết
 • Câu 30:
  Ứng dụng nào không phải là ứng dụng tổng hợp của vi sinh vật?
 • Câu 31:
  Sản phẩm của quá trình lên men rượu là
 • Câu 32:
  Rượu vang là loại thức uống
 • Câu 33:
  VSV phân giải protein tạo loại thực phẩm
 • Câu 34:
  Thực phẩm nào sau đây là sản phẩm của quá trình phân giải prôtêin?
 • Câu 35:
  Thực phẩm đã sử dụng VSV phân giải Prôtêin?
 • Câu 36:
  Xác động vật và thực vật được VSV phân giải trong đất sẽ
 • Câu 37:
  Con người không ứng dụng các quá trình phân giải ở VSV để
 • Câu 38:
  Hoạt động nào không phải là ứng dụng của quá trình phân giải chất ở vi sinh vật?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 510
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Sinh học 10 KNTT

Xem thêm