Bài tập Vật lý lớp 6: Lực đàn hồi

Bài tập Lực đàn hồi có đáp án

Bài tập Vật lý lớp 6: Lực đàn hồi là bài tập trực tuyến trên VnDoc với 10 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý 6 có đáp án, giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức được học về Lực đàn hồi trong chương 1 Vật lý 6.

Bài tập Vật lý lớp 6 bao gồm hệ thống các bài tập theo từng đơn vị bài học với các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức được học hiệu quả. Đề được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

 • Bài 1: Khi nói về lực đàn hồi của lò xo. Phát biểu nào sau đây sai?
 • Bài 2: Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi?
 • Bài 3: Phát biểu nào sau đây đúng về lực đàn hồi của lò xo?
 • Bài 4: Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi?
 • Bài 5: Lực nào sau đây là lực đàn hồi?
 • Bài 6: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là đúng?
 • Bài 7: Các vật nào sau đây có tính chất đàn hồi?
 • Bài 8: Lò xo không bị biến dạng khi
 • Bài 9: Lực đàn hồi có đặc điểm
 • Bài 10: Lực nào trong các lực dưới đây không phải là lực đàn hồi?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 180
Sắp xếp theo
  Vật Lý 6 Xem thêm