Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 4

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Mời các em học sinh luyện tập với bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 do đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn. Đây là tài liệu hay và hữu ích giúp các em ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi sắp tới đạt kết quả cao. 

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 3 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận được để dưới dạng trực tuyến, thông qua đó các em có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đường link sau: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Mời các bạn làm tiếp Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021 - Đề 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

 • Bài 1: Giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 179,19 là:
 • Bài 2: Kết quả của phép tính 2,28 x 37 + 2,28 x 63 là:
 • Bài 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 12 giờ 47 phút = ….phút là:
 • Bài 4: Tỉ số phần trăm của 3 và 12 là:
 • Bài 5: Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1cm, chiều rộng 0,7cm và chiều cao 0,5cm là:
 • Bài 6. Đặt rồi tính:
 • a, 267,36 + 782,24 =
  1049,6
 • b, 83,27 – 26,48 =
  56,79
 • c, 17,24 x 3,5 =
  60,34
 • d, 23,55 : 1,5 =
  15,7
 • Bài 7: Tìm X, biết:
 • a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25
  X =
  Điền kết quả cuối cùng của X
  3,25

  a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25

  X x 5,4 = 17,55

  X = 17,55 : 5,4

  X = 3,25

 • b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24
  X =
  101,75

  b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24

  X : 12,5 = 8,14

  X = 8,14 x 12,5

  X = 101,75

 • Bài 8.
  Một cửa hàng có 750m vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 10% số vải đó, buổi chiều cửa hàng bán được 16% số vải còn lại. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?
  Trả lời:
  Số vải cửa hàng bán được cả ngày là: ......... (m)
  183" data-position="255004" class="fill-value fill q-value">
  183

  Số vải cửa hàng bán được vào buổi sáng là:

  750 x 10 : 100 = 75 (m)

  Số vải cửa hàng còn lại sau khi bán vào buổi sáng là:

  750 – 75 = 675 (m)

  Số vải cửa hàng bán được vào buổi chiều là:

  675 x 16 : 100 = 108 (m)

  Số vải cửa hàng bán được cả ngày là:

  75 + 108 = 183 (m)

  Đáp số: 183m

 • Bài 9.

  Tính diện tích phần được tô màu biết hình H gồm 4 nửa hình tròn bằng nhau nằm bên trong hình chữ nhật ABCD có AB = 24cm và BC = 16cm

  Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4
  Trả lời:

  Diện tích của phần tô màu là: ..........  (cm2)

  157,92

  Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

  24 x 16 = 384 (cm2)

  Bán kính của nửa hình tròn có độ dài là:

  24 : 2 : 2 = 6 (cm)

  Diện tích của nửa hình tròn là:

  6 x 6 x 3,14 : 2 = 56,52 (cm2)

  Diện tích của 4 nửa hình tròn là:

  56,52 x 4 = 226,08 (cm2)

  Diện tích của phần tô màu là:

  384 – 226,08 = 157,92 (cm2)

  Đáp số: 157,92cm2

 • Bài 10.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 588
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm