Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề số 4

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài 1, 2, 3, 4, 5 và làm các bài tập ở bài 6, 7, 8, 9, 10

Bài 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 179,19 là:

A. 700B. 70C. 0,7D. 0,07

Bài 2 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 2,28 x 37 + 2,28 x 63 là:

A. 2,28B. 22,8C. 2280D. 228

Bài 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 12 giờ 47 phút = ….phút là:

A. 720B. 564C. 673D. 767

Bài 4 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm của 3 và 12 là:

A. 55%B. 45%C. 30%D. 25%

Bài 5 (0,5 điểm): Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1cm, chiều rộng 0,7cm và chiều cao 0,5cm là:

A. 0,35cm3B. 0,035cm3C. 3,5cm3D. 35cm3

Bài 6 (1,5 điểm): Đặt rồi tính:

a, 267,36 + 782,24b, 83,27 – 26,48
c, 17,24 x 3,5d, 23,55 : 1,5

Bài 7 (1 điểm): Tìm X, biết:

a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24

Bài 8 (2 điểm): Một cửa hàng có 750m vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 10% số vải đó, buổi chiều cửa hàng bán được 16% số vải còn lại. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 9 (2 điểm): Tính diện tích phần được tô màu biết hình H gồm 4 nửa hình tròn bằng nhau nằm bên trong hình chữ nhật ABCD có AB = 24cm và BC = 16cm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Bài 10 (1 điểm): Tính: \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{{11}}{{12}} + \frac{{19}}{{20}} + \frac{{29}}{{30}} + \frac{{41}}{{42}} + \frac{{55}}{{56}}


B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
BDDDA

Bài 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 267,36 + 782,24 = 1049,6b, 83,27 – 26,48 = 56,79
c, 17,24 x 3,5 = 60,34d, 23,55 : 1,5 = 15,7

Bài 7:

a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25

X x 5,4 = 17,55

X = 17,55 : 5,4

X = 3,25

b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24

X : 12,5 = 8,14

X = 8,14 x 12,5

X = 101,75

Bài 8:

Số vải cửa hàng bán được vào buổi sáng là:

750 x 10 : 100 = 75 (m)

Số vải cửa hàng còn lại sau khi bán vào buổi sáng là:

750 – 75 = 675 (m)

Số vải cửa hàng bán được vào buổi chiều là:

675 x 16 : 100 = 108 (m)

Số vải cửa hàng bán được cả ngày là:

75 + 108 = 183 (m)

Đáp số: 183m

Bài 9:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

24 x 16 = 384 (cm2)

Bán kính của nửa hình tròn có độ dài là:

24 : 2 : 2 = 6 (cm)

Diện tích của nửa hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 : 2 = 56,52 (cm2)

Diện tích của 4 nửa hình tròn là:

56,52 x 4 = 226,08 (cm2)

Diện tích của phần tô màu là:

384 – 226,08 = 157,92 (cm2)

Đáp số: 157,92cm2

Bài 10:

\frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{{11}}{{12}} + \frac{{19}}{{20}} + \frac{{29}}{{30}} + \frac{{41}}{{42}} + \frac{{55}}{{56}}

= 1 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{6} + 1 - \frac{1}{{12}} + 1 - \frac{1}{{20}} + 1 - \frac{1}{{30}} + 1 - \frac{1}{{42}} + 1 - \frac{1}{{56}}

= 7 - \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}} \right)

= 7 - \left( {\frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + \frac{1}{{4.5}} + \frac{1}{{5.6}} + \frac{1}{{6.7}} + \frac{1}{{7.8}}} \right)

= 7 - \left( {\frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{2}} \right)

= 7 - \left( {1 - \frac{1}{8}} \right) = 7 - \frac{7}{8} = \frac{{49}}{8}

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 6, Toán lớp 6 nâng cao, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 1.314
Sắp xếp theo

    Khảo sát CL đầu năm

    Xem thêm