Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 - Đề số 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 5, giúp các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho năm học mới lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6  - Đề số 5

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề số 4

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng vào bài 1, 2, 3, 4, 5 và làm các bài tập ở bài 6, 7, 8, 9, 10

Bài 1 (0,5 điểm): Giá trị của chữ số 7 trong số thập phân 179,19 là:

A. 700B. 70C. 0,7D. 0,07

Bài 2 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 2,28 x 37 + 2,28 x 63 là:

A. 2,28B. 22,8C. 2280D. 228

Bài 3 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 12 giờ 47 phút = ….phút là:

A. 720B. 564C. 673D. 767

Bài 4 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm của 3 và 12 là:

A. 55%B. 45%C. 30%D. 25%

Bài 5 (0,5 điểm): Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1cm, chiều rộng 0,7cm và chiều cao 0,5cm là:

A. 0,35cm3B. 0,035cm3C. 3,5cm3D. 35cm3

Bài 6 (1,5 điểm): Đặt rồi tính:

a, 267,36 + 782,24b, 83,27 – 26,48
c, 17,24 x 3,5d, 23,55 : 1,5

Bài 7 (1 điểm): Tìm X, biết:

a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24

Bài 8 (2 điểm): Một cửa hàng có 750m vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 10% số vải đó, buổi chiều cửa hàng bán được 16% số vải còn lại. Hỏi cả ngày hôm đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Bài 9 (2 điểm): Tính diện tích phần được tô màu biết hình H gồm 4 nửa hình tròn bằng nhau nằm bên trong hình chữ nhật ABCD có AB = 24cm và BC = 16cm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Bài 10 (1 điểm): Tính: \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{{11}}{{12}} + \frac{{19}}{{20}} + \frac{{29}}{{30}} + \frac{{41}}{{42}} + \frac{{55}}{{56}}


B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Bài 1Bài 2Bài 3Bài 4Bài 5
BDDDA

Bài 6: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính

a, 267,36 + 782,24 = 1049,6b, 83,27 – 26,48 = 56,79
c, 17,24 x 3,5 = 60,34d, 23,55 : 1,5 = 15,7

Bài 7:

a, X x 5,4 = 17,8 – 0,25

X x 5,4 = 17,55

X = 17,55 : 5,4

X = 3,25

b, X : 12,5 = 3,9 + 4,24

X : 12,5 = 8,14

X = 8,14 x 12,5

X = 101,75

Bài 8:

Số vải cửa hàng bán được vào buổi sáng là:

750 x 10 : 100 = 75 (m)

Số vải cửa hàng còn lại sau khi bán vào buổi sáng là:

750 – 75 = 675 (m)

Số vải cửa hàng bán được vào buổi chiều là:

675 x 16 : 100 = 108 (m)

Số vải cửa hàng bán được cả ngày là:

75 + 108 = 183 (m)

Đáp số: 183m

Bài 9:

Diện tích của hình chữ nhật ABCD là:

24 x 16 = 384 (cm2)

Bán kính của nửa hình tròn có độ dài là:

24 : 2 : 2 = 6 (cm)

Diện tích của nửa hình tròn là:

6 x 6 x 3,14 : 2 = 56,52 (cm2)

Diện tích của 4 nửa hình tròn là:

56,52 x 4 = 226,08 (cm2)

Diện tích của phần tô màu là:

384 – 226,08 = 157,92 (cm2)

Đáp số: 157,92cm2

Bài 10:

\frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{{11}}{{12}} + \frac{{19}}{{20}} + \frac{{29}}{{30}} + \frac{{41}}{{42}} + \frac{{55}}{{56}}

= 1 - \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{6} + 1 - \frac{1}{{12}} + 1 - \frac{1}{{20}} + 1 - \frac{1}{{30}} + 1 - \frac{1}{{42}} + 1 - \frac{1}{{56}}

= 7 - \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{30}} + \frac{1}{{42}} + \frac{1}{{56}}} \right)

= 7 - \left( {\frac{1}{{1.2}} + \frac{1}{{2.3}} + \frac{1}{{3.4}} + \frac{1}{{4.5}} + \frac{1}{{5.6}} + \frac{1}{{6.7}} + \frac{1}{{7.8}}} \right)

= 7 - \left( {\frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{6} - \frac{1}{7} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + 1 - \frac{1}{2}} \right)

= 7 - \left( {1 - \frac{1}{8}} \right) = 7 - \frac{7}{8} = \frac{{49}}{8}

------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 - Đề số 4. Để tham khảo thêm các đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 khác, mời các bạn vào chuyên mục Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp đề thi của các môn học khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức chương trình lớp 5, chuẩn bị bước vào năm học lớp 6 được tốt hơn.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
3
Sắp xếp theo

    Khảo sát CL đầu năm lớp 6

    Xem thêm