Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 6, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a, 4,25 x 57,43 – 325 + 42,57 x 4,25b, 67,49 : 17 + 32,45 : 2,5
c, (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2d, 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{{27}} + \frac{1}{{81}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, 150 – 5 x X + 18 = 118b, 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99
c, (X + 3,5) : 7,7 = 30,6d, \left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}

Bài 3 (3 điểm): Một cửa hàng gạo có 9 tạ 36kg gạo tẻ và 2 tạ 68kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán 75% số gạo tẻ và 25% số gạo nếp. Hỏi cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,9m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,5m

a, Tính thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật đó

b, Thể tích nước chiếm 80% bể. Tính thể tích nước có trong bể.

Bài 5 (1 điểm): Tính nhanh: \frac{3}{{2 \times 5}} + \frac{3}{{5 \times 8}} + \frac{3}{{8 \times 11}} + \frac{3}{{11 \times 14}}

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Bài 1:

a, 4,25 x 57,43 – 325 + 42,57 x 4,25

= 4,25 x (57,43 + 42,57) – 325

= 4,25 x 100 – 325

= 425 – 325 = 100

b, 67,49 : 17 + 32,45 : 2,5

= 3,97 + 12,98

= 16,95

c, (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

= 53,9 : 4 + 22,82 x 2

= 13,475 + 45,64

= 59,115

d, 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{{27}} + \frac{1}{{81}} = \frac{{81}}{{81}} + \frac{{27}}{{81}} + \frac{9}{{81}} + \frac{3}{{81}} + \frac{1}{{81}}

= \frac{{81 + 27 + 9 + 3 + 1}}{{81}} = \frac{{121}}{{81}}

Bài 2:

a, 150 – 5 x X + 18 = 118

150 – 5 x X = 118 – 18

150 – 5 x X = 100

5 x X = 150 – 100

5 x X = 50

X = 50 : 5 = 10

b, 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99

53,2 : (X – 3,5) = 99 – 45,8

53,2 : (X – 3,5) = 53,2

X – 3,5 = 53,2 : 53,2

X – 3,5 = 1

X = 1 + 3,5 = 4,5

c, (X + 3,5) : 7,7 = 30,6

X + 3,5 = 30,6 x 7,7

X + 3,5 = 235,62

X = 235,62 – 3,5

X = 232,12

d, \left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}

\left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} = \frac{7}{4} - \frac{1}{2}

\left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}

X - \frac{1}{2} = \frac{5}{4}:\frac{5}{2}

X - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}

X = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1

Bài 3:

Đổi 9 tạ 36kg = 936kg và 2 tạ 68kg = 268kg

Số gạo tẻ cửa hàng đã bán là:

936 x 75 : 100 = 702 (kg)

Số gạo tẻ cửa hàng còn lại là:

936 – 702 = 234 (kg)

Số gạo nếp cửa hàng đã bán là:

268 x 25 : 100 = 67 (kg)

Số gạo nếp cửa hàng còn lại là:

268 – 67 = 201 (kg)

Cửa hàng còn lại tất cả số ki-lô-gam gạo là:

234 + 201 = 435 (kg)

Đáp số: 435kg gạo

Bài 4:

a, Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật là:

0,9 x 0,6 x 0,5 = 0,27 (m3)

b, Thể tích nước có trong bể là:

0,27 x 80 : 100 = 0,216 (m3)

Đáp số: a, 0,27m3                      b, 0,216m3

Bài 5:

\frac{3}{{2 \times 5}} + \frac{3}{{5 \times 8}} + \frac{3}{{8 \times 11}} + \frac{3}{{11 \times 14}} = \frac{{14 - 11}}{{11 \times 14}} + \frac{{11 - 8}}{{8 \times 11}} + \frac{{8 - 5}}{{5 \times 8}} + \frac{{5 - 2}}{{2 \times 5}}

=\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}

= \frac{1}{2} + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{8} - \frac{1}{8}} \right) + \left( {\frac{1}{{11}} - \frac{1}{{11}}} \right) - \frac{1}{{14}}

= \frac{1}{2} - \frac{1}{{14}} = \frac{7}{{14}} - \frac{1}{{14}} = \frac{6}{{14}} = \frac{3}{7}

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 6, Toán lớp 6 nâng cao, đề thi học kì 1 lớp 6, đề thi học kì 2 lớp 6 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
2 799
Sắp xếp theo

    Khảo sát CL đầu năm

    Xem thêm