Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 2)

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 môn Hóa 2020 - 2021 (Đề 2) gồm các câu hỏi kèm theo đáp án và lời giải chi tiết giúp học sinh củng cố kiến thức Hóa 8 đã học nhằm nâng cao kết quả học lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 9 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 có đáp án lời giải chi tiết, đươc đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình lớp 8.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Câu 1.
  Nguyên tử được cấu tạo từ mấy loại hạt
 • Câu 2.
  Phân tử khối của hợp chất H2SO4 là:
 • Câu 3.

  Dãy nào sau đây chỉ gồm các đơn chất?

 • Câu 4.

  Nguyên tử sắt nặng hay nhẹ hơn, bao nhiêu lần so với nguyên tử magie.

 • Câu 5

  Ghép các cụm từ ở cột A với các dữ kiện ở cột B để tạo thành câu có nội dung đúng.

  Cột A Cột B
  (1) Hợp chất là(a) Tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhân.
  (2) Nguyên tố hóa học là(b) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở nên
  (3) Nguyên tử là(c) Khối lượng của phân tử tính bằng đvC
  (4) Nguyên tử khối là(d) Hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện
  (5) Đơn chất là(e) Khối lượng của nguyên tử được tính bằng đvC
  (6) Phân tử khối là(f) Những chất được tạo nên tử một nguyên tố hóa học
  Gợi ý trả lời: 1 - ...; 2 - ....; ....
  1 - b; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - f; 6 - c
 • Câu 6
  Phân loại các chất sau đây đâu là đơn chất: than, nước vôi trong, nhôm oxit, khí nitơ, kali, muối ăn, đường, nước, khí oxi.
  Gợi ý trả lời: ...., ...., ....
  than, kali, khí oxi, khí nitơ
 • Câu 7
  Phân tử khối của KMnO4 là 158 đvC. Trong phân tử kalipenmanganat có 1K, 1Mn và 4O. Tính nguyên tử khối của mangan biết nguyên tử khối của K là 39 đvC của oxi là 16 đvC.
  55 đvC
  Gọi nguyên tử khối của Mn là x ta có: 158 = 1.39 + Mn.x + 16.4 => x = 55 đvC
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 348
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Hóa 8

  Xem thêm