Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018

Đề khảo sát lớp 8 môn Giáo dục công dân

Đề khảo sát chất lượng ngẫu nhiên lớp 8 môn Giáo dục công dân Phòng GD&ĐT Vĩnh Tường năm học 2017 - 2018 do VnDoc sưu tầm nhằm giúp học sinh có cơ hội làm quen với nhiều đề kiểm tra trong chương trình học lớp 8.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Sinh học lớp 8 trường THCS Trần Phú, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Vật lý lớp 8 - Đề số 3

 • 1
  Hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác là gì?
 • 2
  Việc làm nào sau đây thể hiện đặc điểm của tình bạn trong sáng, lành mạnh?
 • 3
  Biều hiện nào sau đây thể hiện xây dựng nếp sống văn hóa?
 • 4
  Câu ca dao: “Cười người chớ vội cười lâu, Cười người hôm trước hôm sau người cười”. Khuyên ta điều gì?
 • 5
  Câu tục ngữ, thành ngữ nào sau đây thể hiện sự không tôn trọng pháp luật?
 • 6
  Em không tán thành với nhận định nào trong các nhận định sau đây?
 • 7
  Ý kiến nào sau đây là đúng về quyền và nghĩa vụ của con đối với cha mẹ?
 • 8
  Ý kiến nào đúng nhất trong các ý kiến sau đây?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 694
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm GDCD 8

  Xem thêm