Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 6 - Đề số 15

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 6

Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 6 - Đề số 15 được sưu tầm và biên soạn kỹ lưỡng, tài liệu sẽ giúp học sinh nắm bắt được những kiến thức đã học, rèn luyện nâng cao kỹ năng và làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Lý 6 khác nhau.

 • 1
  Trường hợp nào sau đây không sử dụng máy cơ đơn giản?
 • 2
  Chọn phương ấn sai.

  Một người làm thí nghiệm đo lực kéo một vật lên đỉnh mặt phẳng nghiêng nhẵn, để làm giảm cường độ lực kéo, người đó đã:
 • 3
  Chọn câu đúng:
 • 4

  Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của ròng rọc động?

  Ròng rọc động có tác dụng làm lực kéo vật lên:

 • 5
  Lực kéo vật lên bằng ròng rọc động:
 • 6. Người ta thường sử dụng những máy cơ đơn giản nào để lầm các việc sau đây:
  a) Đưa thùng hàng lên ô tô tải.
  mặt phẳng nghiêng Mặt phẳng nghiêng
 • b
  Đưa hàng hóa lên cao:....
  Ròng rọc cố định (ròng rọc động)
 • c
  Kéo thùng nước từ giếng lên....
  Ròng rọc cố định (ròng rọc động).
 • 7
  Có hai tấm ván, tấm thứ nhất có chiều dài 2m, đầu kê cao 1m. Tấm thứ hai có chiều dài 4m, đầu kê cao 1,5m. Em hãy cho biết dùng tấm ván nào để làm mặt phẳng nghiêng thì có lợi về lực hơn.
  Chọn tấm 2. Vì - Nếu độ nghiêng như nhau thì tấm hai chỉ cần dài 3m ở đây dài 4m vậy có lợi về lực hơn. - Khi dùng mặt phẳng nghiêng, có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 194
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Khoa học tự nhiên 6 KNTT

Xem thêm