Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 3 với những câu hỏi trắc nghiệm Sinh được xây dựng dựa trên kiến thức trọng tâm theo chương trình học Sách giáo khoa lớp 7, giúp học sinh được rèn luyện nhằm nâng cao thành tích học của bản thân.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 4

 • 1
  Thằn lằn bóng đuôi dài có cấu tạo thích nghi với đời sống
 • 2
  Ở thằn lằn bóng đuôi dài, đặc điểm da khô và có vảy sừng bao bọc có ý nghĩa thích nghi như thế nào?
 • 3
  Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?
 • 4
  Nơi trú đông của thằn lằn bóng đuôi dài là
 • 5
  Thằn lằn bóng đuôi dài có bao nhiêu đốt sống cổ?
 • 6
  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm bộ xương thằn lằn?
 • 7
  Tim của thằn lằn đuôi dài có bao nhiêu ngăn?
 • 8
  Cơ quan hô hấp của thằn lằn là
 • 9
  Bò sát hiện nay có bao nhiêu bộ?
 • 10

  Động vật nào trong hình sau đây là đại diện của nhóm chim bơi?

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
9 217
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm