Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học lớp 7

Mời các bạn cùng làm bài Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 4 nhằm củng cố lại kiến thức môn Sinh đã được học trong kì 2, làm quen với nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm Sinh khác nhau để đạt thành tích cao trong bài kiểm tra.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Sinh học lớp 7 - Đề số 5

 • 1
  Thằn lằn bóng đuôi dài có hai vòng tuần hoàn, tâm thất có một vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa nên máu đi nuôi cơ thể
 • 2
  Khi nói về hệ tuần hoàn của thằn lằn, phát biểu nào sau đây là đúng?
 • 3
  Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài bò sát?
 • 4
  Khủng long bị diệt vong cách đây khoảng
 • 5
  Hiện nay, ở Việt Nam đã phát hiện được khoảng bao nhiêu loài bò sát?
 • 6
  Ở thằn lằn, có bao nhiêu đốt sống cổ tham gia vào các cử động: cúi, ngửa, nghiêng, quay phải, quay trái…. của đầu?
 • 7
  Phát biểu nào sau đây về chim bồ câu là sai?
 • 8
  So với thằn lằn bóng đuôi dài, sinh sản chim bồ câu có ưu điểm gì?
 • 9
  Mỗi lứa, rắn ráo cái thường đẻ bao nhiêu trứng?
 • 10

  Động vật nào trong hình dưới đây không thuộc nhóm chim bay?

  Đề kiểm tra Sinh học 7

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 193
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm