Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học chương 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 11 chương 2

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Sinh học chương 2 - Đề số 3 nhằm hỗ trợ học sinh củng cố kiến thức môn Sinh 11 cũng như làm quen với nhiều dạng đề kiểm tra Sinh học 11 khác nhau.

 • 1
  Có các kiểu hướng hoá nào?
 • 2
  Các tua cuốn ở các cây mướp, bầu, bí là kiểu hướng động gì?
 • 3
  Vào rừng nhiệt đới ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:
 • 4
  Hãy kể tên những tác nhân không gây ra hướng hoá ở thực vật?
 • 5
  Hướng động là gì?
 • 6
  Đặt hạt đậu mới nảy mầm vị trí nằm ngang, sau thời gian, thân cây cong lên, còn rễ cây cong xuống. Hiện tượng này được gọi là:
 • 7
  Hai loại hướng động chính là
 • 8
  Ý nào sau đây không đúng với vai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây?
 • 9
  Thế nào là hướng tiếp xúc?
 • 10
  Các kiểu hướng động âm ở rễ là
 • 11
  Các kiểu ứng động của cây?
 • 12
  Cho các hiện tượng:
  I. Cây luôn vươn về phía có ánh sáng
  II. Rễ cây luôn mọc hướng đất và mọc vươn đến nguồn nước, nguồn phân
  III. Cây hoa trinh nữ xếp lá khi mặt trời lặn, xòe lá khi mặt trời mọc
  IV. Rễ cây mọc tránh chất gây độc
  V. Sự đóng mở của khí khổng
  Hiện tượng nào thuộc tính ứng động?
 • 13
  Ứng động (vận động cảm ứng) là
 • 14
  Các hình thức vận động cảm ứng của cây phụ thuộc vào:
 • 15
  Ứng động nở hoa của cây nghệ tây (Crocus) và cây tulip (Tulipa) nở ra vào lúc sáng và cụp lại lúc chạng vạng tối (do sự biến đổi của nhiệt độ) là kiểu ứng động:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 42
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Sinh học lớp 11 Xem thêm