Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 chuyên đề 3

Đề kiểm tra Hóa học lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 chuyên đề 3 do Vndoc đăng tải nhằm hỗ trợ học sinh làm quen các câu hỏi trắc nghiệm Hóa 8, nắm vững lý thuyết nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Hệ thống Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 8 có đáp án được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra này nằm trong chương trình SGK môn Hóa lớp 9, giúp các bạn củng cố lại kiến thức trong bài. Mời các bạn tải về tham khảo

 • 1

  Số phân tử H2O có trong một giọt nước (0,05g) là

 • 2
  Khối lượng nước trong đó có số phân tử bằng số phân tử có trong 20g NaOH là
 • 3

  Câu nào đúng trong số các câu sau

 • 4

  Số nguyên tử sắt có trong 280g sắt là

 • 5

  1 mol nước chứa số nguyên tử là

 • 6

  Số mol phân tử N2 có trong 280g Nitơ là

 • 7

  Trong 1 mol CO2 có bao nhiêu nguyên tử?

 • 8

  Khối lượng axit sunfuaric (H2SO4) trong đó số phân tử bằng số phân tử có trong 11,2 lít khí hiđro H2 ở đktc là

 • 9

  Phải lấy bao nhiêu mol phân tử CO2 để có 1,5.1023 phân tử CO2?

 • 10

  Trong 24g MgO có bao nhiêu phân tử MgO?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 85
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học 8 Xem thêm