Đề kiểm tra 15 phút bài Hoàng Lê nhất thống chí

Đề kiểm tra 15 phút môn Ngữ Văn lớp 9

Nhằm giúp các em học sinh lớp 9 hiểu rõ hơn về nội dung tác phẩm "Hoàng Lê nhất thống chí, chúng tôi đã đưa ra bài test dưới đây. Thông qua 10 câu hỏi trắc nghiệm giúp các em vận dụng những kiến thức đã học về tác phẩm này để trả lời cho các câu hỏi. Chúc các em làm bài tốt!

 • Câu 1:
  Nhận định nào nói đúng nhất nội dung của những đoạn văn tả cảnh vua Quang Trung ra trận?
 • Câu 2:
  Trong những đoạn văn nói về cảnh khốn quẫn của vua Lê Chiêu Thống, tác giả vẫn gửi gắm ở đó một chút cảm xúc của người bề tôi cũ. Theo em, cảm xúc đó là gì?
 • Câu 3:
  Khi nói về cảnh vua Quang Trung cầm quân ra trận và trực tiếp chiến đấu, tác giả chủ yếu dùng những kiểu câu nào?
 • Câu 4:
  Chi tiết nào nói lên sự sáng suốt của Quang Trung trong việc xét đoán và dùng người?
 • Câu 5:
  Nhận định nào nói đúng nhất những biểu hiện trí tuệ sáng suốt và nhạy bén của Nguyễn Huệ?
 • Câu 6:
  Tên tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” có nghĩa là gì?
 • Câu 7:
  Nhận định nào nói đúng nhất mục đích của việc Quang Trung dẫn ra những tấm gương anh hùng dân tộc trong lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An?
 • Câu 8:
  Vì sao các tác giả vốn là quan trung thành với nhà Lê nhưng vẫn viết rất chân thực và hay về Quang Trung – “kẻ thù” của họ?
 • Câu 9:
  Nội dung của các câu văn sau là gì?
  Người phương Bắc không phải nòi giống nước ta, bụng dạ ắt khác. Từ đời nhà Hán đến nay, chúng đã mấy phen cướp bóc nước ta, giết hại nhân dân, vơ vét của cải.
  - Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện…
 • Câu 10:
  Ý nào nói đúng nhất nội dung của “Hồi thức mười bốn” (trích “Hoàng Lê nhất thống chí”)?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
15 4.094
Sắp xếp theo
  Môn Ngữ Văn lớp 9 Xem thêm