Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 bài: Giới thiệu chung hệ thần kinh gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sinh 8, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện và nâng cao kết quả học tập lớp 8.

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 với nội dung xây dựng bám sát từng bài học nhằm giúp học sinh nắm trọn nội dung bài, đồng thời học tốt môn Sinh lớp 8.

 • 1
  Hệ thần kinh được cấu tạo bởi:
 • 2
  Cúc xinap có ở:
 • 3
  Thành phần cấu tạo của bộ phận thần kinh ngoại biên gồm:
 • 4
  Đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh là:
 • 5
  Trong tế bào chất của nơron thần kinh không có:
 • 6
  Cấu trúc dưới đây có thể xuất hiện trên sợi trục của nơron là:
 • 7
  Chức năng của nơron là:
 • 8
  Nơi tiếp giáp giữa nơron này với nơron khác hoặc giữa nơron với cơ quan trả lời gọi là:
 • 9
  Chức năng của thần kinh vận động là:
 • 10
  Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 153
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Sinh 8

  Xem thêm