Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề thi cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Kì thi và kiểm tra cuối học kì 1 sắp tới gần. Tham gia làm bài test Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 1 trên trang VnDoc.com để hệ thống kiến thức và rèn luyện, chuẩn bị cho kì thi cũng như kiểm tra cuối kì sắp tới. Bài test có đi kèm đáp án giúp các em dễ dàng đối chiếu, so sánh kết quả sau khi hoàn thành bài test. Hi vọng thông qua thực hành làm bài test này các em sẽ đạt kết quả cao trong kì thi tới. Chúc các em học tốt!

 • Câu 1:
  Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9
  Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn. 
  Trả lời: 
  Thứ tự các số từ bé đến lớn là: 
  .....; .....; .....; ......; .....; ......
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các số.
  1; 3; 7; 8; 9; 10
 • Câu 2:
  Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9
  Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.
  Trả lời: 
  Thứ tự các số từ lớn đến bé là: 
  .....; .....; ......; .....; ......; ......
  10; 9; 8; 7; 3; 1
 • Câu 3:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  ..... + 5 = 2 + 5   
  2
 • Câu 4:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
  10 + ....
   = 2 + 8
  0
 • Câu 5:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
  7 - ..... = 0     
  7
 • Câu 6:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
  7 - 5 = .....
  2
 • Câu 7:
  Tính: 8 - 4 + 3 = ........
  7
 • Câu 8:
  Tính: 10 - 6 - 2 = .......
  2
 • Câu 9:
  Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  7 + 1 .... 8
  =
 • Câu 10:
  Điền dấu < , >, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  6 - 4 ... 2 + 5
  <
 • Câu 11:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  4 .... 6 - 4   
  >
 • Câu 12:
  Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm cho thích hợp:
  7 + 0 ... 5 - 0 
  >
 • Câu 13:
  Có: 8 con chim 
  Bay đi: 3  con chim 
  Còn lại: .......... con chim.
  5
 • Câu 14:
  Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:
  7 - 2 = 5 5 + 2 = 7
 • Câu 15:
  Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau: 
  8 .... .... = 4
  8 - 4 = 4
 • Câu 16:
  Điền dấu và số để được phép tính có kết quả như sau: 
  9 .... .... = 10
  9 + 1 = 10
 • Câu 17:
  Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác?

  Trả lời: 
  Hình vẽ trên có .............. hình tam giác.
  8
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
80 10.337
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 1 Xem thêm