Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS xã Sơn Hà, Bảo Thắng năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn

Đề Kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Ngữ văn trường THCS xã Sơn Hà, Bảo Thắng năm học 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Ngữ văn đã được học, đồng thời làm quen với đề thi học kì đến từ nhiều trường khác nhau.

 • Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4

  “Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa”.

  (Thánh Gióng, Ngữ văn 6,tập 1)

 • 1.1
  Phương thức biểu đạt của đoạn văn trên là
 • 1.2
  Đoạn văn trên nói về nội dung gì?
 • 1.3
  Trong các từ sau từ nào là từ mượn?
 • 1.4
  “Lẫm liệt: Hùng dũng, oai nghiêm”. Từ “lẫm liệt” được giải nghĩa theo cách nào?
 • Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi (từ câu 2.1 đến câu 2.3) bằng cách lựa chọn vào trước một câu trả lời đúng.

  “Sơn Tinh không hề nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời, cuối cùng Sơn Tinh vẫn vững vàng mà sức Thủy Tinh đã kiệt. Thần nước đành rút quân.”

  (Ngữ văn 6- tập 1)

 • 2.1
  Trong các cụm từ sau cụm từ nào là cụm động từ?
 • 2.2
  Đoạn trích trên có mấy danh từ chỉ tên riêng của người?
 • 2.3
  Nghĩa của từ “nao núng” là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 886
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 1 lớp 6

  Xem thêm