Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Biên Sơn, Bắc Giang năm 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học Biên Sơn, Bắc Giang năm 2017 - 2018 là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn học sinh trong quá trình ôn luyện kiến thức Toán lớp 5 đã học, đồng thời làm quen với cấu trúc của đề thi học kì 1 trước bài kiểm tra chính thức.

 • 1

  Phân số \frac{6}{100}viết dưới dạng số thập phân là:

 • 2

  Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 3cm2 5mm2 = ...mm2 là:

 • 3
  Chọn câu đúng:

 • 4

  Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 7m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát sàn cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 320 000 đồng?

  Đáp số: .................................................................. đồng

  8960000
 • 5
  Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là:
 • 6. Tính
  a) 30,75 + 87,465 = ...
  118,215
 • b
  80,93 x 30,6 = ...
  2476,458
 • c
  80,179 : 4,07 = ...
  19,7
 • 7
  Đầu tháng, bếp ăn của nhà trường dự trữ gạo đủ cho 100 học sinh “bán trú” ăn trong 26 ngày, thực tế nhà trường có thêm 30 học sinh “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong bao nhiêu ngày?
  Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn trong số ngày là ..... ngày.
  20

  Nếu một học sinh ăn hết số gạo đó thì cần số ngày là: 0,25 điểm

  26 x 100 = 2 600 (ngày) 0,25 điểm

  Tổng số học sinh sau khi có thêm là: 0,25 điểm

  100 + 30 = 130 (học sinh) 0,25 điểm

  Số gạo dự trữ đó đủ cho học sinh ăn là: 0,25 điểm

  2 600 : 130 = 20 (ngày) 0,5 điểm

  Đáp số: 20 ngày 0,25 điểm

 • 8

  Tìm số tự nhiên x, biết:

  53,99 < X x 9 < 54,01
  X = ...

  6

  Theo bài ra ta có:

  x > 5 vì nếu x = 5 thì x x 9 = 5 x 9 = 45 mà 45 < 53,99 (1) 0,25 điểm

  x < 7 vì nếu x = 7 thì x x 9 = 7 x 9 = 63 mà 63 > 54,01 (2) 0,25 điểm

  Mà x là số tự nhiên nên từ (1) và (2) ta có: x = 6 0,3 điểm

  Thử lại: 53,99 < 6 x 9 < 54,01 hay 53,99 < 54 < 54,01 0,1 điểm

  Đáp số: x = 6 0,1 điểm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
4 588
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi học kì 1 lớp 5 Online Xem thêm