Thi thử học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 5 có đáp án năm 2020

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 online nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 trên VnDoc. Đây là tài liệu hay giúp các em học sinh ôn tập, làm quen với đề để chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2020 - 2021 - Đề 2 online là tài liệu ôn tập trực tuyến, thông qua đó, các em học sinh có thể trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Chúc các em học tốt.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi Toán lớp 5 học kì 1 năm học 2020 - 2021 - Đề 2

Mời các bạn làm tiếp: Thi thử học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 3

 • I. Phần trắc nghiệm
 • Câu 1: Số “Hai mươi lăm phẩy bẩy mươi sáu” được viết là:
 • Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 4,4... < 4,42 là:
 • Câu 3:

  Phân số \frac{1}{5} được viết dưới dạng số thập phân là:

 • Câu 4: Tỉ số phần trăm của 60 và 40 là:
 • Câu 5: 6 người đắp xong một đoạn đường trong 8 ngày. Để đắp xong đoạn đường đó trong 4 ngày thì cần:
 • II. Phần tự luận: Bài 1: Tìm X, biết:
  a) X – 72,27 = 1,38
  X = 
  73,65

  a) X – 72,27 = 1,38

  X = 1,38 + 72,27

  X = 73,65

 • b) 92 – X = 63,56
  X = 
  28,44

  b) 92 – X = 63,56

  X = 92 – 63,56

  X = 28,44

 • c) X : 2,7 = 17,46
  X = 
  47,142

  c) X : 2,7 = 17,46

  X = 17,46 x 2,7

  X = 47,142

 • d) X x 12 = 82,2
  X = 
  6,85

  d) X x 12 = 82,2

  X = 82,2 : 12

  X = 6,85

 • Bài 2:
  Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Biết rằng cứ 100m2 thu hoạch được 65kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  Trả lời:

  Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là: ......... (kg)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  1560

  Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  60 : 3 x 2 = 40 (m)

  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

  60 x 40 = 2400 (m2)

  2400m2 gấp 100m2 số lần là:

  2400 : 100 = 24 (lần)

  Số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

  65 x 24 = 1560 (kg)

  Đáp số: 1560kg thóc

 • Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  80kg 3g = …..kg
  80,003
 • 6,5dm = ......m
  0,65
 • 0,5 tấn = .......kg
  500
 • 6400m = ......km
  6,4
 • 5 tấn 7 yến = ........ tấn
  5,07
 • 0,8cm = .......m
  0,008
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 801
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi học kì 1 lớp 5 Online Xem thêm