Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020

Đề thi Lịch sử 6 học kì 2 năm 2020 có đáp án

VnDoc giới thiệu tới các em học sinh Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020. Đây là đề thi dưới dạng trực tuyến bao gồm các dạng bài tập khác nhau có đáp án, cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Nhằm giúp các em học sinh ôn luyện chuẩn bị cho bài thi học kì 2 sắp tới, VnDoc gửi tới các em Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 với đầy đủ các môn, là tài liệu vô cùng hữu ích cho các em ôn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi sắp tới của mình.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Lịch sử năm 2019 - 2020

 • Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng?
 • 1. Nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với dân ta, bắt dân ta theo phong tục tập quán của họ nhằm âm mưu?
 • 2. Đến thế kỉ VII-IX nước ta có những cuộc khởi nghĩa lớn nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của?
 • 3. Nguồn sống chủ yếu của cư dân Chăm Pa là?
 • 4. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 có ý nghĩa?
 • Câu 2:

  Hãy dùng từ hoặc cụm từ (Giao chỉ, Vạn Xuân, Lâm Ấp, Cham Pa, Sin-ha-pu-ra) vào chỗ trống (….) sao cho đúng với đoạn trích nói về quá trình xây dựng nước Chăm Pa độc lập?

  Năm 192-193, Khu Liên lãnh đạo nhân dân (1)………………… nổi dậy giành quyền độc lập, đặt tên nước là (2)………………, sau đó đổi tên nước là (3)……………………, đóng đô ở (4)…………………….

 • 1.
  Tượng Lâm
 • 2.
  Lâm Ấp
 • 3.
  Cham Pa
 • 4.
  Sin-ha-pu-ra
 • Câu 3: Hãy nối các sự kiện ở (cột A) với thời gian ở (cột B) sao cho đúng?

  Cột A (Thời gian)

  Nối

  Cột B (Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ họ Khúc, họ Dương)

  1. Năm 905

  a→…….

  a. Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ

  2. Năm 906

  b→…….

  b Quân Hán sang xâm lược nước ta

  3. Năm 930

  c→…….

  c. Vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ

  4. Năm 931

  d→…….

  d. Dương Đình Nghệ đem quân đánh chiếm Tống Bình

  e. Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ đoạt chức Tiết độ sứ

 • 1.
  Chỉ điền đáp án là các chữ cái a, b, c, d tương ứng với đáp án đúng
  a
 • 2.
  c
 • 3.
  b
 • 4.
  d
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 401
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 Xem thêm