Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 2

Kiểm tra chương 2 Toán 6 có đáp án

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 2 là đề thi trực tuyến giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức được học trong chương 2 Toán lớp 6 và chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 2 thuộc bộ 3 đề kiểm tra chương 2 Toán 6 trên VnDoc.com, mỗi đề được chia thành hai phần Tự luận và Trắc nghiệm bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức về số nguyên, cũng như giúp các em có sự ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa học kì sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra kiến thức Toán 6 phần số nguyên

Tham khảo thêm:

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 1

 • Câu 1:

  Cho các số sau: 98; -256; -1; |18|; |-1705|. Đáp án sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần là:

 • Câu 2: Cho E = {-1; 2; -3 }. Tập hợp F gồm các phần tử của E và số đối của chúng là:
 • Câu 3:

  Tính tổng các số nguyên x biết -8 ≤ x < 10

 • Câu 4: Tập hợp số nguyên là tập hợp:
 • Câu 5: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:
 • Câu 6: Giá trị của biểu thức A = 4x - 9y + 10 với x = -3, y = 5 là:
 • Câu 7. Thực hiện phép tính:
 • a.

  a) 56 + 7.(-5) + (-9).(-2) = .........

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  39
 • b.

  2.(-3)2 + 5.(-2)= ..........

  -22
 • c.

  338.(348 - 217) - 348.(338 - 217) = ..........

  2170
 • d.

  |27| + (-6). = .........

  -777
 • Bài 2.
  Tìm x ∈ Z , biết:
 • a.

  -x + 7 = -5
  x = ......

  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x
  12
 • b

  5x - 9x = 40
  x = .......

  -10
 • c.

  2|x - 1| = 46
  x = ........

  24 -22

  x = 24 hoặc x = -22

 • d.

  (x - 7)2 + (-18) = |-31| = .........

  14 0

  x = 14 hoặc x = 0

 • Bài 3 (1 điểm)

  Tính tổng của số nguyên âm lớn nhất có bốn chữ số và số nguyên dương nhỏ nhất có năm chữ số.
  Trả lời:
  Tổng đó bằng ..........

  Điền kết quả cuối cùng của tổng
  9000
 • Bài 4 (1 điểm) Tìm các số nguyên x, biết x - 7 là ước của 11.

  x ∈ {....................}

  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn, ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy
  -4; 6; 8; 18
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
18 1.021
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm