Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 1

Kiểm tra chương 2 Toán 6 có đáp án

Đề kiểm tra kiến thức Toán 6 phần số nguyên được VnDoc đăng tải dưới đây là đề thi trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán lớp 6 và chuẩn bị tốt cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 1 thuộc bộ 3 đề kiểm tra chương 2 Toán 6 trên VnDoc.com, mỗi đề được chia thành hai phần Tự luận và Trắc nghiệm bám sát khung chương trình của Bộ Giáo dục giúp học sinh kiểm tra lại kiến thức về số nguyên, cũng như giúp các em có sự ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa học kì sắp tới.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra kiến thức Toán 6 phần số nguyên

Tham khảo thêm

Đề kiểm tra Toán 6 Chương 2: Số nguyên - Đề số 2

 • I. Trắc nghiệm
 • Câu 1: Cho các số sau: -234; 78; 0; |-7|; |25|. Đáp án sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần là:
 • Câu 2: Cho E = {0; -8; 9 }. Tập hợp F gồm các phần tử của E và số đối của chúng là:
 • Câu 3: Tính tổng các số nguyên x biết -7 < x 5
 • Câu 4: Tập hợp số nguyên là tập hợp:
 • Câu 5: Với N là tập hợp các số tự nhiên, Z là tập hợp các số nguyên. Chọn đáp án đúng
 • Câu 6: Giá trị của biểu thức A = x + 5y - 8 với x = 8, y = -2 là:
 • II. Tự luận
 • Bài 1 Thực hiện phép tính:
 • a. - 47 + (-5).8 = .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  -87
  - 47 + (-5).8 = - 47 + (-40) = -87
 • b)

  a) 2.(-7)2 + 3.(- 4)3=.......

  -94
 • c.

  (-274). 71 + (- 274). 29 = ..........

  -27400
 • d.

  |-5| + 7. = ..........

  -1297
 • Bài 2. Tìm x Z , biết:
 • a.

  |x - 5| = 7
  x = .........

  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x
  12
 • b.

  59 - (x + 7) = 60
  x = .........

  -2
 • c.

  (x -2)(x - 7) = 0
  x = .......

  2 7
 • d.

  (2x - 3)2 + 8 = |-33|
  x = ........

  4 -1
 • Bài 3 (1 điểm)

  Tính tổng các số nguyên x, biết -20 ≤ x ≤19.

  Trả lời: Tổng các số nguyên đó bằng .........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  -20
 • Bài 4

  Tìm các số nguyên x, biết 2x + 1 chia hết cho x - 3.
  x ∈ {..................}

  Điền các số theo thứ tự từ bé đến lớn, ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy
  -4; 2; 4; 10
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 1.681
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán lớp 6 Xem thêm