Đề thi Ngữ văn lớp 11 bài 2

Đề thi Ngữ văn lớp 11 bài 2

Thông qua đề thi của chúng tôi, các bạn học sinh có thể kiểm tra, đánh giá lại kiến thức môn Ngữ văn của mình, phát hiện và bổ sung những kiến thức còn thiếu sót, từ đó xây dựng phương pháp học tập đúng đắn và hiệu quả để mang lại kết quả mong muốn trong các kỳ thi.

 • Câu 1:
  Bài thơ nào của Nguyễn Khuyến được Xuân Diệu xem là "điển hình hơn cả cho mùa thu làng cảnh Việt Nam vùng đồng bằng Bắc Bộ"?
 • Câu 2:
  Cảnh thu trong bài "Thu điếu" không được miêu tả bằng dấu hiệu nào dưới đây?
 • Câu 3:
  Nhận định nào dưới đây đúng nhất với bài "Thu điếu" của Nguyễn Khuyến?
 • Câu 4:
  Câu "cá đâu đớp động dưới chân bèo" thể hiện điều gì?
 • Câu 5:
  Thao tác nào dưới đây không thuộc khâu phân tích đề?
 • Câu 6:
  Hình ảnh bà Tú trong bài "Thương vợ" được khắc họa bằng bút pháp:
 • Câu 7:
  "Thương vợ" là bài thơ tiêu biểu cho thơ trữ tình của Tú Xương vì:
 • Câu 8:
  Tiếng cười trong thơ Tú Xương là tiếng cười:
 • Câu 9:
  Nhận định nào dưới đây về Nguyễn Khuyến không chính xác:
 • Câu 10:
  Nguyễn Khuyến có đóng góp lớn cho nền văn học Việt Nam ở thể loại nào?
 • Câu 11:
  Thi cử là một đề tài rất đậm nét trong thơ Tú Xương, được viết bằng cả thơ và phú với một thái độ mỉa mai, phẫn uất cao độ của tác giả. Nhận định trên:
 • Câu 12:
  Hiện thực được phản ánh trong " Vịnh khoa thi Hương" là:
 • Câu 13:
  Việc miêu tả cảnh trường thi nhốn nháo, thể hiện điều gì ?
 • Câu 14:
  Người đầu tiên đã có công đem đến cho hát nói một nội dung phù hợp với chức năng và cấu trúc của nó là:
 • Câu 15:
  Hát nói là một loại hình ca nhạc chuyên nghiệp có nguồn gốc:
 • Câu 16:
  Hát nói hấp dẫn người nghe chủ yếu là ở:
 • Câu 17:
  Cao Bá Quát có thời từng bị biếm chức. Nguyên nhân của lần biếm chức đó là gì?
 • Câu 18:
  Hình ảnh nào trong bài thơ "Bài ca ngắn đi trên bãi cát" của Cao Bá Quát mang ý nghĩa tượng trưng?
 • Câu 19:
  "Truyện Lục Vân Tiên" được sáng tác trên cơ sở nào?
 • Câu 20:
  "Truyện Lục Vân Tiên" thể hiện nổi bật nội dung nào trong sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 46
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm