Đề thi ngữ văn lớp 11 bài 3

Đề thi ngữ văn lớp 11 bài 3

Với 20 câu hỏi trắc nghiệm trong vòng 25 phút, đề thi ngữ văn của chúng tôi sẽ giúp các em học sinh lớp 11 củng cố và ôn tập lại những kiến thức đã học tập trong môn Ngữ văn lớp 11. Đồng thời nó cũng giúp các em học sinh làm quen với dạng đề thi theo hình thức trắc nghiệm, từ đó biết cách học tập đúng trọng tâm để đạt được hiệu quả cao.

 • Câu 1:
  “Truyện Lục Vân Tiên” thuộc loại gì?
 • Câu 2:
  Các triều đại được nhắc đến trong lời của Quán ông có đặc điểm gì giống nhau?
 • Câu 3:
  Ông Quán đứng trên quan điểm lập trường nào để bình luận về các triều đại và con người trong quá khứ?
 • Câu 4:
  Ông Quán chính là hình ảnh của:
 • Câu 5:
  Đặc điểm nào dưới đây không phải là thành công nghệ thuật tiêu biểu của đoạn trích?
 • Câu 6:
  Xét về ý có thể chia bài thơ “Chạy giặc” thành mấy phần?
 • Câu 7:
  Trong hai câu thơ cuối bài “ Chạy giặc”, Nguyễn Đình Chiểu đã phê phán hạng người nào trong xã hội?
 • Câu 8:
  Cụm từ “lơ xơ chạy” được hiểu là:
 • Câu 9:
  “Bài ca phong cảnh Hương Sơn” cùng thể loại với tác phẩm nào?
 • Câu 10:
  Thể loại của “Bài ca phong cảnh Hương Sơn” là:
 • Câu 11:
  Cảm hứng trong bài “ Hương Sơn phong cảnh ca” là:
 • Câu 12:
  Giọng điệu chung của một bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” là gì?
 • Câu 13:
  Phần nào trong bài văn tế là phần hồi tưởng về cuộc đời của người đã khuẩt?
 • Câu 14:
  Nguyễn Đình Chiểu đã từng đậu:
 • Câu 15:
  Sáng tác của Nguyễn Đình Chiểu tập trung vào mấy nội dung lớn?
 • Câu 16:
  Trong mỗi cụm từ sau, cụm từ nào không phải là thành ngữ?
 • Câu 17:
  Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của thành ngữ?
 • Câu 18:
  Sắc thái Nam Bộ độc đáo trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu không được thể hiện nổi bật ở điểm nào dưới đây?
 • Câu 19:
  Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có đóng góp tích cực nhất đối với văn chương Việt Nam là ở mảng:
 • Câu 20:
  “Chiếu cầu hiền” của Quang Trung hướng lên những đối tượng nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 59
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Ngữ Văn lớp 11 Xem thêm