Trắc nghiệm bài Truyện cổ nước mình

Trắc nghiệm Trắc nghiệm Tập đọc lớp 4: Truyện cổ nước mình

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài Truyện cổ nước mình Tập đọc lớp 4 SGK Tiếng Việt lớp 4 được VnDoc biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập môn Đọc, hiểu và trả lời câu hỏi Tập đọc lớp 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Các bạn có thể tải bộ đề trắc nghiệm và đáp án bài "Truyện cổ nước mình" qua đường link: Trắc nghiệm bài Truyện cổ nước mình

 • Nội dung bài Truyện cổ nước mình

  Truyện cổ nước mình

  (trích)

  Tôi yêu truyện cổ nước tôi

  Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa

  Thương người rồi mới thương ta

  Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm

  Ở hiền thì lại gặp hiền

  Người ngay thì được phật, tiên độ trì.

  Mang theo truyện cổ tôi đi

  Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa

  Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa

  Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi.

  Đời cha ông với đời tôi

  Như con sông với chân trời đã xa

  Chỉ còn truyện cổ thiết tha

  Cho tôi nhận mặt ông cha của mình.

  Rất công bằng, rất thông minh

  Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang

  Thị thơm thị giấu người thơm

  Chăm làm thì được áo cơm, cửa nhà

  Đẽo cày theo ý người ta

  Sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì

  Tôi nghe truyện cổ thầm thì

  Lời cha ông dạy cũng vì đời sau.

  (theo Lâm Thị Mỹ Dạ)

 • Câu 1. Bài thơ "Truyện cổ nước mình" của tác giả nào?
 • Câu 2. Tại sao tác giả lại yêu truyện cổ nước nhà?

  Chọn đáp án SAI

 • Câu 3. Những câu thơ sau gợi cho em nhớ tới những truyện cổ nào?

  "Thị thơm thị giấu người thơm

  Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà

  Đẽo cày theo ý người ta

  Sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì"

 • Câu 4. Câu thơ sau gợi cho em nhớ tới câu tục ngữ nào?

  "Ở hiền thì lại gặp hiền

  Người ngay thì được phật, tiên độ trì"

 • Câu 5. Trong câu thơ:
  "Rất công bằng, rất thông minh
  Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang"
  Từ đa mang trong câu thơ trên được hiểu theo nghĩa nào?
 • Câu 6. Hai câu thơ cuối bài có ý nghĩa gì?

  "Tôi nghe truyện cổ thầm thì

  Lời cha ông dạy cũng vì đời sau"

 • Câu 7. Nội dung của bài thơ Truyện cổ nước mình là gì?
 • Câu 8. Câu thơ "Thị thơm thì giấu người thơm" gợi em nhớ tới truyện cổ nào?
 • Câu 9. "Đẽo cày theo ý người ta / Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì" gợi nhắc tới truyện cổ nào?
 • Câu 10. Bài thơ "Truyện cổ nước mình" được viết theo thể thơ gì?
 • Câu 11. Con hãy tìm thêm những truyện cổ khác thể hiện lòng nhân hậu của người Việt Nam ta?
 • Câu 12. Điền từ thích hợp vào chỗ trống
  đời sau        truyện cổ           ông cha
  Tôi nghe ....(a).....thầm thì
  Lời ...(b)...... dạy cũng vì.....(c)........
 • 1.
  truyện cổ
 • 2.
  ông cha
 • 3.
  đời sau
 • Câu 13. Ý nghĩa của bài thơ Truyện cổ nước mình?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
25 1.800
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 4

  Xem thêm