Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Trắc nghiệm bài Một người chính trực

Câu hỏi trắc nghiệm bài Một người chính trực

Trắc nghiệm tập đọc lớp 4: Một người chính trực bao gồm 11 câu hỏi có đáp án cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức toàn bộ bài tập đọc lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi trong năm học.

Tải câu hỏi và đáp án trắc nghiệm bài Một người chính trực qua đường link: Trắc nghiệm bài Một người chính trực

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Một người chính trực
  Tô Hiến Thành làm quan triều Lý, nổi tiếng là người chính trực. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, di chiếu cho Tô Hiến Thành phò tá thái tử Long Cán, con bà thái hậu họ Đỗ, lên ngôi. Nhưng bà Chiêu Linh thái hậu lại muốn lập con mình là Long Xưởng. Bà cho người đem vàng bạc đút lót vợ Tô Hiến Thành để nhờ ông giúp đỡ. Tô Hiến Thành nhất định không nghe, cứ theo di chiếu lập Long Cán làm vua. Đó là vua Lý Cao Tông.
  Phò tá Cao Tông được 4 năm, Tô Hiến Thành lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ trên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc nên không mấy khi tới thăm Tô Hiến Thành được.
  Một hôm, Đỗ thái hậu và vua tới thăm ông, hỏi:
  - Nếu chẳng may ông mất thì ai sẽ là người thay ông?
  Tô Hiến Thành không do dự, đáp:
  - Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.
  Thái hậu ngạc nhiên hỏi:
  - Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?
  Tô Hiến Thành tâu:
  - Nếu Thái Hậu hỏi người hầu hạ giỏi thì thần xin cử Vũ Tán Đường, còn hỏi người tài ba giúp nước, thần xin cử Trần Trung Tá.
  (theo Quỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng)
 • 1.
 • 2. Tô Hiến Thành làm quan dưới triều nào?
 • 3. Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
 • 4. Trong việc tìm người giúp nước, sự chính trực của Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
 • 5. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất, Tô Hiến Thành đã theo di chiếu lập ai làm vua?
 • 6. Khi đang phò tá vua Lý Cao Tông thì chuyện gì xảy đến với Tô Hiến Thành?
 • 7. Trong việc tìm người giúp nước, Tô Hiến Thành đã chọn Trần Trung Tá vì sao?
 • 8. Vì sao Tô Hiến Thành không chọn tiến cử Vũ Tán Đường?
 • 9. Tô Hiến Thành không chọn người thân cận mà muốn chọn người tài giỏi cho đất nước, điều này cho thấy ông là người?
 • 10. Nội dung của bài "Một người chính trực" là gì?
 • 11. Khi Tô Hiến Thành ốm nặng ai là người thường xuyên tới chăm sóc ông?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Chia sẻ, đánh giá bài viết
15
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 4

  Xem thêm