Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 18

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11

Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 18 với những câu hỏi được xây dựng bám sát nội dung trọng tâm của bài học, đồng thời kết hợp kiến thức mở rộng nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện Lịch sử lớp 11 tại nhà.

 • 1
  Năm 1917, sự kiện nào đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người ở Nga
 • 2
  Cách mạng tháng Mười Nga đã mang lại kết quả ra sao?
 • 3
  Liên Xô là cụm từ viết tắt của
 • 4
  Sau thành công của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, chế độ nào không còn là hệ thống duy nhất trên tg và trải qua những bước thăng trầm đầy biến động?
 • 5
  Tồn tại từ năm 1919 đến năm 1943, tổ chức nào đã tiến hành 7 đại hội, đề ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kì phát triển của cách mạng trên thế giới
 • 6
  Cuộc khủng hoảng kinh tế tg 1929 – 1933 đã để lại hậu quả nghiêm trọng nhất đối với thế giới là
 • 7
  Các nước đế quốc giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 bằng con đường nào?
 • 8
  Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập, tiến hành chạy đua vũ trang giữa Mĩ, Anh, pháp và Đức, Ialia, Nhật Bản đã báo hiệu
 • 9
  Đặc điểm chung của các nước Đức, Ialia và Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỉ XX là gì?
 • 10
  Mục tiêu nổi bật của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Quốc tế Cộng sản trong những năm 30 là
 • 11
  Đặc điểm nổi bật trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ là
 • 12
  Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939) là gì?
 • 13
  Lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Việt Nam, Lào, Campuchia trong những năm 1930 – 1939 là
 • 14
  Tổ chức có vai trò tập hợp lực lượng đấu tranh phổ biến trong những năm 1936 – 1939 là
 • 15
  Trong phong trào Ngũ tứ (1919) ở Trung Quốc, lần đầu tiên gc nào đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập
 • 16
  Đường lối đấu tranh của M. Ganđi trong những năm 30 của thế kỉ XX là
 • 17
  Sự kiện nào tác động mạnh mẽ nhất đến các nước tư bản trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh tg?
 • 18
  Nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng kinh tế nhờ chính sách nào của Tổng thống Ph. Rudơven?
 • 19
  Quá trình phát xít hóa bộ máy nhà nước ở Nhật Bản diễn ra thông qua quá trình nào?
 • 20
  Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng bằng con đường phát xít hóa bộ máy nhà nước là
 • 21
  Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ do mâu thuẫn giữa
 • 22
  Tội phạm chiến tranh, đã lôi kéo 1700 triệu người ở trên 70 nước tham gia, gây ra cái chết cho khoảng 60 triệu người và làm tàn phế 90 triệu người khác là
 • 23
  Việc Mĩ ném hai quả bom nguyên tử xuống lãnh thổ Nhật Bản là hành động
 • 24
  Thắng lợi trong Chiến tranh tg thứ hai thuộc về
 • 25
  Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh tg thứ hai là
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 1.877
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Lịch sử 11

Xem thêm